حمل و نقل دریایی

حمل دریایی :

  • حمل دریایی کالا توسط انواع کانتینر معمولی و کانتینرهای ویژه
  • از تمام مبادی دنیا ( تمام کشورهای قاره های آسیا علی الخصوص خاور دور و آسیانه ی میانه و حوزه خلیج فارس/ اروپا/ چین )
  • حمل دریایی کالاهایی غیر کانتینری و فله از تمام مبادی ( تمام کشورهای قاره های آسیا علی الخصوص خاور دور و آسیانه ی میانه و حوزه خلیج فارس/ اروپا/چین)
  • حمل کلیه ی کالاهای صادراتی از ایران به تمام مبادی خارجی

ترخیص کالا :

 اصطلاحی است که جهت اظهار کالا به گمرک و آزادسازی آن برای وارد کننده یا صادر کننده کالا مورد استفاده قرار می گیرد.
فعالیت ترخیص کالا شامل آماده سازی و ثبت اسناد به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه پرداختی ها شامل مالیات ، ماخذ تعرفه گمرکی ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و تسهیلات ارائه شده توسط دولت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا می باشد.

 

ثبت سفارش :
یکی از الزامات واردات کالا به کشور، ثبت سفارش است، هر شرکتی که قصد واردات یا صادرات را دارد باید مجوز ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت اخذ کند.

به موجب سند ثبت سفارش می توان کالایی را وارد کرد، البته این سند فقط اجازه ورود کالا به کشور است و باقی مسائل برای ترخیص کالای ثبت سفارش شده مربوط به گمرک است.

بر این اساس، دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل و گام‌های اولیه واردات کالاست.

 بلعکس که توسط حامل های دریایی، زمینی و هوایی بر اساس قوانین تعیین شده بین المللی و ضوابط معین شده کشور مبدا و مقصد می باشد می گویند.