نظرسنجی
سوال یک


مدیران شرکت

مدیران
مدیر ادری
شیما توانا
مدیر توسعه کسب وکار
مهناز حاجی عابدی
مدیرفروش
نگین محمدی
مدیر مالی
هنگامه کلهری
مدیر فنی
ملیحه دغلاوی
نظرسنجی
سوال یک


نظرسنجی
سوال یک