نظرسنجی
سوال یک


مدیران شرکت

مدیران
مدیر ادری
شیما توانا
مدیر توسعه کسب وکار
مهناز حاجی عابدی
مدیرفروش
نگین محمدی
مدیر مالی
هنگامه کلهری
مدیر فنی
ملیحه دغلاوی