مقالات
اموزش مفهوم Routing protocol های سیسکو

اموزش مفهوم Routing protocol های سیسکو

پروتکل هایی که روتر توسط آنها میتوانند با هم ارتباط برقرار کنند
آموزش مبحث  default route در روتر های سیسکو

آموزش مبحث default route در روتر های سیسکو

آموزش مبحث default route در روتر های سیسکو
راه اندازی پروتکل SSH در روتر و سوئیچ  سیسکو

راه اندازی پروتکل SSH در روتر و سوئیچ سیسکو

راه اندازی پروتکل SSH در روتر و سوئیچ سیسکو
روش LACP در سیسکو

روش LACP در سیسکو

روش LACP برای Aggrigation
روش pAgp در سیسکو

روش pAgp در سیسکو

port Aggrigation protocol
آموزش انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو

آموزش انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو

انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو
آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان در شبکه های سیسکو

آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان در شبکه های سیسکو

آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان برای سوئیچ ریشه در شبکه های سیسکو
آموزش استفاده از سوئیچ لایه 3 بجای روتر در سیسکو

آموزش استفاده از سوئیچ لایه 3 بجای روتر در سیسکو

پورت های ترانک می کنیم،vlanها را می سازیم...
آموزش Native VLAN در روتر و سوئیچ سیسکو

آموزش Native VLAN در روتر و سوئیچ سیسکو

اگر سازمانی را در نظر بگیریم که در یکی از VLAN ها کاربران زیادی داشته باشد
آموزش پروتکل های پورت ترانک برای سوئیچ و روتر سیسکو

آموزش پروتکل های پورت ترانک برای سوئیچ و روتر سیسکو

پورت ترانک عمل تگ زدن و تگ برداشتن روی بسته های ارسالی را انجام میدهد
آموزش مفهوم VLAN در سوئیچ و روتر سیسکو

آموزش مفهوم VLAN در سوئیچ و روتر سیسکو

Virtual LAN قابلیتی است در سوئیچ ها و روترهای سیسکو که امکان اتصال فیزیکی چندیدن سیستم را که در گروه های متفاوت قرار دارند به یک سوئیچ یا روتر فراهم میکند
آموزش اعمال هم زمان یک دستور بر تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو

آموزش اعمال هم زمان یک دستور بر تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو

گاها پیش می آید که میخواهید یک دستور را روی تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو اعمال کنید
آموزش port-security violation در سوئیچ یا روتر سیسکو

آموزش port-security violation در سوئیچ یا روتر سیسکو

میتوان پورت های سوئیچ یا روتر سیسکو را طوری تنظیم کرد که کامپیوتر متجاوز به شبکه و پورت وصل شود
آموزش استفاده از login time out برای سوئیچ و روتر سیسکو

آموزش استفاده از login time out برای سوئیچ و روتر سیسکو

هنگام اتصال از طریق کایل کنسول یا ریموت (Telnet-SSH) به سوئیچ یا روتر سیسکو
آموزش کانفیگ پورت های سیسکو (Interface)

آموزش کانفیگ پورت های سیسکو (Interface)

ارتباط تجهیزات شبکه به سوئیچ و روتر سیسکو از طریق interface ها یا پورت
افزایش امنیت سیسکو با Secret password

افزایش امنیت سیسکو با Secret password

پسورد های ست شده در سوئیچ های سیسکو حتی اگر encrypt شده باشند.
تعریف کاربر (username) برای سوئیچ یا روتر سیسکو

تعریف کاربر (username) برای سوئیچ یا روتر سیسکو

برای شروع یک کاربر با پسورد میسازیم و در قسمت های مختلف از آن برای ورود به سوئیچ یا روتر سیسکو استفاده میکنیم
نظرسنجی
سوال یک


نظرسنجی
سوال یک


نظرسنجی
سوال یک