مقالات
آموزش تنظیم شماره اپراتورهای صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم شماره اپراتورهای صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم شماره اپراتورهای صف تماس در مرکز تلفن دلتا
آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer
 آموزش تنظیم On Answer و Max Waiting Callers در مرکزتلفن دلتا

آموزش تنظیم On Answer و Max Waiting Callers در مرکزتلفن دلتا

امکان تنظیم وب‌سرویسها در حین On Answer
آموزش ضبط تماس اپراتور صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش ضبط تماس اپراتور صف تماس در مرکز تلفن دلتا

درمرکزتلفن دلتا امکان ضبط تماسهای اپراتور پاسخگوی صف تماس فراهم است
آموزش تعیین استراتژی ورود اپراتور جهت پاسخگویی صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعیین استراتژی ورود اپراتور جهت پاسخگویی صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعیین استراتژی ورود اپراتور جهت پاسخگویی صف تماس در مرکز تلفن دلتا
آموزش تنظیم اعلان برای تماس گیرنده در مرکز تلفن

آموزش تنظیم اعلان برای تماس گیرنده در مرکز تلفن

آموزش تنظیم اعلان برای تماس گیرنده در مرکز تلفن
آموزش تنظیم بازه اعلام موقعیت در صف در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم بازه اعلام موقعیت در صف در مرکز تلفن دلتا

برای هر تماس موقعیت در صف اعلام می‌شود
آموزش تعیین تعدا زنگ خوردن پیش از انتقال زنگ در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعیین تعدا زنگ خوردن پیش از انتقال زنگ در مرکز تلفن دلتا

تعیین تعداد زنگ خوردن هر اپراتور پیش از انتقال زنگ به اپراتور بعدی
آموزش تعیین استراتژی تماس با اپراتورهای پاسخگو به صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعیین استراتژی تماس با اپراتورهای پاسخگو به صف تماس در مرکز تلفن دلتا

تعیین استراتژی تماس با اپراتورهای پاسخگو به صف تماس در مرکز تلفن دلتا
آموزش تعیین استراتژی تماس با اپراتورهای پاسخگو به صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعیین استراتژی تماس با اپراتورهای پاسخگو به صف تماس در مرکز تلفن دلتا

تعیین استراتژی تماس با اپراتورهای پاسخگو به صف تماس در مرکز تلفن دلتا
آموزش تعریف Call Queue در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعریف Call Queue در مرکز تلفن دلتا

هنگامیکه با یک شماره، تماس گیرندگان زیادی تماس می‌گیرند با اشغالی خط مواجه می‌شوند
آموزش و تعریف Page Group در مرکز تلفن دلتا

آموزش و تعریف Page Group در مرکز تلفن دلتا

سرویس Paging در سازمانها و ادارات جهت اطلاع رسانی همگانی، همانند اعلان در سالنهای مسافربری هواپیمایی و یا اطلاعات بیمارستانها به ‌کار می‌رود
 آموزش تعریف Ring / Pickup Group در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعریف Ring / Pickup Group در مرکز تلفن دلتا

تعریف Ring / Pickup Group در مرکز تلفن دلتا
آموزش زیر منوی Add Music On Hold در مرکز تلفن دلتا

آموزش زیر منوی Add Music On Hold در مرکز تلفن دلتا

آموزش زیر منوی Add Music On Hold در مرکز تلفن دلتا
نظرسنجی
سوال یک


نظرسنجی
سوال یک


نظرسنجی
سوال یک