جستجو
212226000 0
زیرگروه ها

نوع نمایش :
783 کالا
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXO - NEWROCK MX60E 16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXO

NEWROCK MX60E 16FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 16FXO برای اتصال 16 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXS - NEWROCK MX60E 16FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 16FXS

NEWROCK MX60E 16FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 16FXS برای اتصال 16 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 16 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXO - NEWROCK MX60E 24FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXO

NEWROCK MX60E 24FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 24FXO برای اتصال 24 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 24 پورت می توان استفاده کرد
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXS - NEWROCK MX60E 24FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 24FXS

NEWROCK MX60E 24FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 24FXS برای اتصال 24 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 24 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 32FXS - NEWROCK MX60E 32FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 32FXS

NEWROCK MX60E 32FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 32FXS برای اتصال 32 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 32 پورت می توان استفاده کرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXO - NEWROCK MX60E 48FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXO

NEWROCK MX60E 48FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 48FXO برای اتصال 48 خط تلفن شهری مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 48 پورت می توان استفاده کرد
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXS - NEWROCK MX60E 48FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX60E 48FXS

NEWROCK MX60E 48FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 48FXS برای اتصال 48 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد. همچنین از این گیتوی برای اتصال مراکز تلفن آنالوگ به صورت TDM Trunk تا ظرفیت 48 پورت می توان استفاده کرد.
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXO - NEWROCK MX120G 48FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXO

NEWROCK MX120G 48FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX120G 48FXO برای اتصال 48 خط تلفن شهری مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXS - NEWROCK MX120G 48FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 48FXS

NEWROCK MX120G 48FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 48FXS برای اتصال 48 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 72FXO - NEWROCK MX120G 72FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 72FXO

NEWROCK MX120G 72FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX120G 72FXO برای اتصال 72 خط تلفن شهری مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 96FXO - NEWROCK MX120G 96FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 96FXO

NEWROCK MX120G 96FXO

گیتوی آنالوگ نیوراک MX120G 96FXO برای اتصال 96 خط تلفن شهری مناسب می باشد
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان نیوراک NEWROCK MX100G-S 4 T1/E1 - NEWROCK MX100G-S 4 T1/E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان نیوراک NEWROCK MX100G-S 4 T1/E1

NEWROCK MX100G-S 4 T1/E

گیتوی ایوان نیوراک MX60E 4 T1/E1 برای اتصال 4 خط ایوان با 120 تماس همزمان و یا اتصال PRI ترانک تا 120 کانال همزمان مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 72FXS - NEWROCK MX120G 72FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 72FXS

NEWROCK MX120G 72FXS

گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 72FXS برای اتصال 72 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 96FXS - NEWROCK MX120G 96FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX120G 96FXS

NEWROCK MX120G 96FXS


گیتوی آنالوگ نیوراک MX60E 96FXS برای اتصال 96 تلفن آنالوگ و ماشین فکس مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان نیوراک NEWROCK MX100G-S 2 T1/E1 - NEWROCK MX100G-S 2 T1/E1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان نیوراک NEWROCK MX100G-S 2 T1/E1

NEWROCK MX100G-S 2 T1/E1

گیتوی ایوان نیوراک MX60E 2 T1/E1 برای اتصال 2 خط ایوان با 60 تماس همزمان و یا اتصال PRI ترانک تا 60 کانال همزمان مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان نیوراک NEWROCK MX100G-S 1 T1/E1 - NEWROCK MX100G-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان نیوراک NEWROCK MX100G-S 1 T1/E1

NEWROCK MX100G-S

گیتوی ایوان نیوراک MX60E 1 T1/E1 برای اتصال یک خط ایوان با 30 تماس همزمان و یا اتصال PRI ترانک تا 30 کانال همزمان مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی 44 پورت جی اس ام اوپن وکس OPENVOX VS-GW2120 V2 - OPENVOX VS-GW2120 V2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 44 پورت جی اس ام اوپن وکس OPENVOX VS-GW2120 V2

OPENVOX VS-GW2120 V2

گیتوی جی اس ام اوپن وکس VS-GW2120 V2 برای اتصال 44 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی 16 پورت جی اس ام اوپن وکس OPENVOX SWG-1016G - OPENVOX SWG-1016G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 16 پورت جی اس ام اوپن وکس OPENVOX SWG-1016G

OPENVOX SWG-1016G

گیتوی جی اس ام اوپن وکس SWG-1016G برای اتصال 16 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی 20 پورت جی اس ام اوپن وکس OPENVOX VS-GW1600 V2 - OPENVOX VS-GW1600 V2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی 20 پورت جی اس ام اوپن وکس OPENVOX VS-GW1600 V2

OPENVOX VS-GW1600 V2

گیتوی جی اس ام اوپن وکس VS-GW1600 V2 برای اتصال 20 سیم کارت به شبکه ویپ مناسب می باشد
اطلاعات بيشتر
مقایسه
AIR-CAP2702I-X-K9 - AIR-CAP2702I-X-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX8G 8FXS - NEWROCK MX8G 8FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی آنالوگ نیوراک NEWROCK MX8G 8FXO - NEWROCK MX8G 8FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...