آیکون ها ی line key یالینک

1397/02/01

آیکون ها ی line key

جدول 9و 10 نشان دهنده ی آیکون های کلید های خطوط در حالت های مختلف در گوشی T27 است.

جدول 10: نشان دهنده ی آیکون line key استفاده شده بعنوان ACD  در گوشی T27


نظرات کاربران
ارسال نظر