جستجو
9617000 0
توسط مارک :

کارت استریسک

نوع نمایش :
49 کالا
مقایسه
کارت آنالوگ 4 پورت Digium 1A4B00F - Digium 1A4B00F
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ 4 پورت Digium 1A4B00F

Digium 1A4B00F

استریسک کارت 4 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1A4B01F را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری ح
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال سنگوما 4 پورت Sangoma A104De - Sangoma A104De
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما 4 پورت Sangoma A104De

Sangoma A104De

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101De - Sangoma A101De
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101De

Sangoma A101De

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102De - Sangoma A102De
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102De

Sangoma A102De

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول 2 پورت FXS سنگوما Sangoma A200-FXS - Sangoma A200-FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول 2 پورت FXO سنگوما Sangoma A200-FXO - Sangoma A200-FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کارت دیجیتال دیجیوم دو پورت Digium 1TE235BF - Digium 1TE235BF
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال دیجیوم دو پورت Digium 1TE235BF

Digium 1TE235BF

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت آنالوگ دیجیوم  24 پورت Digium 1TDM2400PLF - Digium 1TDM2400PLF
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400PLF

Digium 1TDM2400PLF

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1TDM2400ELF را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری حذف
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE132 - Digium TE132
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE132

Digium TE132

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400ELF - Digium 1TDM2400ELF
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400ELF

Digium 1TDM2400ELF

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE134 - Digium TE134
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE134

Digium TE134

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE133 - Digium TE133
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE133

Digium TE133

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE131 - Digium TE131
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE131

Digium TE131

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400E - Digium AEX2400E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400E

Digium AEX2400E

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400 - Digium AEX2400
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400

Digium AEX2400

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر AEX2400E را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE436F - Digium 1TE436F
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE436F

Digium 1TE436F

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE436BF - Digium 1TE436BF
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE436BF

Digium 1TE436BF

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت دیجیوم با گذرگاه PCI و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE435F - Digium 1TE435F
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE435F

Digium 1TE435F

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم Digium 1TE236F -  Digium 1TE236F
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم Digium 1TE236F

Digium 1TE236F

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم Digium 1TE236BF - Digium 1TE236BF
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم Digium 1TE236BF

Digium 1TE236BF

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...