گیت وی برند GrandStream

 • Ethernet
 • حداکثر تعداد کانال ویپ
نوع نمایش :
8 کالا
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4108 - Grandstream GXW4108
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4108

Grandstream GXW4108

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 8 خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4108 می باشد که دارای 8 پورت FXO می باشد.
3000000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4104 - Grandstream GXW4104
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4104

Grandstream GXW4104

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 4 خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4104 می باشد که دارای 4 پورت FXO می باشد.
2150000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4008 - Grandstream GXW4008
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4008

Grandstream GXW4008

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 8 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4008 می باشد که دارای 8 پورت FXS می باشد.
2818750
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4232 - Grandstream GXW4232
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4232

Grandstream GXW4232

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 32 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4232 می باشد که دارای 32 پورت FXS می باشد.
8712500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4248 - Grandstream GXW4248
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4248

Grandstream GXW4248

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 48 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4248 می باشد که دارای 48 پورت FXS می باشد.
12300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4224 - Grandstream GXW4224
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4224

Grandstream GXW4224

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 24 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4224 می باشد که دارای 24 پورت FXS می باشد.
8712500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4216 - Grandstream GXW4216
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4216

Grandstream GXW4216

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 16 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4216 می باشد که دارای 16 پورت FXS می باشد.
6047500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4004 - Grandstream GXW4004
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4004

Grandstream GXW4004

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 4 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4004 می باشد که دارای 4 پورت FXS می باشد.
2255000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...