گیت وی برند Sangoma

  • Ethernet
  • حداکثر تعداد کانال ویپ
نوع نمایش :
7 کالا
مقایسه
گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 4FXO - Sangoma Vega50 4FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 4FXO

Sangoma Vega50 4FXO

گیتوی آنالوگ سنگوما برای اتصال 4 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی VS0119 می باشد که دارای 4 پورت FXO می باشد.

1638000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 8FXS 2FXO - Sangoma Vega50 8FXS 2FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 8FXS 2FXO

Sangoma Vega50 8FXS 2FXO

گیتوی آنالوگ سنگوما برای اتصال 2 خط شهری (PSTN) و 8 دستگاه تلفن و یا ماشین فکس آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی VS0113 می باشد که دارای 2 پورت FXO و 8 پورت FXS می باشد.
1968000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 8FXO - Vega50 8FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 8FXO

Vega50 8FXO

گیتوی آنالوگ سنگوما برای اتصال 8 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی VS0118 می باشد که دارای 8 پورت FXO می باشد.
2342000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان سنگوما Sangoma VEGA 400G  - Sangoma VEGA 400G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گیتوی ایوان سنگوما Sangoma VEGA 400G

Sangoma VEGA 400G

گیتوی ایوان سنگوما VEGA 400G برای اتصال 4 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان سنگوما Sangoma VEGA 200G  - Sangoma VEGA 200G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گیتوی ایوان سنگوما Sangoma VEGA 200G

Sangoma VEGA 200G

گیتوی ایوان سنگوما VEGA 200G برای اتصال 2 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان سنگوما Sangoma VEGA 100G  - Sangoma VEGA 100G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گیتوی ایوان سنگوما Sangoma VEGA 100G

Sangoma VEGA 100G

گیتوی ایوان سنگوما VEGA 100G برای اتصال 1 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 4FXS 2FXO - Sangoma Vega50 4FXS 2FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گیتوی آنالوگ سنگوما Sangoma Vega50 4FXS 2FXO

Sangoma Vega50 4FXS 2FXO

گیتوی آنالوگ سنگوما برای اتصال 2 خط شهری (PSTN) و 4 دستگاه تلفن و یا ماشین فکس آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی VS0114 می باشد که دارای 2 پورت FXO و 4 پورت FXS می باشد
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...