گیت وی برند Digium

  • Ethernet
  • حداکثر تعداد کانال ویپ
نوع نمایش :
4 کالا
مقایسه
گیتوی ایوان دیجیوم Digium G800  - Digium G800
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان دیجیوم Digium G800

Digium G800

گیتوی ایوان دیجیوم G800 برای اتصال 8 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی G800 می باشد که دارای 8 پورت E1/T1/PRI می باشد.
17575000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان دیجیوم Digium G400  - Digium G400
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان دیجیوم Digium G400

Digium G400

گیتوی ایوان دیجیوم G400 برای اتصال 4 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی G400 می باشد که دارای 4 پورت E1/T1/PRI می باشد.
13175000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان دیجیوم Digium G200  - Digium G200
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان دیجیوم Digium G200

Digium G200

گیتوی ایوان دیجیوم G200 برای اتصال 2 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی G200 می باشد که دارای 2 پورت E1/T1/PRI می باشد.
8775000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ایوان دیجیوم Digium G100 - Digium G100
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ایوان دیجیوم Digium G100

Digium G100

گیتوی ایوان دیجیوم G100 برای اتصال 1 خط ایوان به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی G100 می باشد که دارای 1 پورت E1/T1/PRI می باشد.
5255000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...