جستجو
212226000 0
زیرگروه ها

نوع نمایش :
40 کالا
مقایسه
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6510 - UCM6510
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6510

UCM6510


UCM6510 از مرکز تلفن های پرظرفیت ظرفیت گرند استریم می باشد. زمانی که از مرکز تلفن های تحت شبکه صحبت می کنیم ، انتظار داریم تمام ویژگی های یک مرکز تلفن حرفه ای را داشته باشد. مقرون به صرفه بودن از دیگر انتظارات ما برای انتخاب مرکز تلفن می باشد.
27986000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6208 - UCM6208
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6204 - UCM6204
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6202 - UCM6202
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه GXP1760w - ip phone GXP1760w
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه GXP1760w

ip phone GXP1760w

گوشی تلفن گرنداستریم مدل GXP1760w با 3 اکانت SIP و 6 کلید لاین از رده گوشی های سطح میانی و یا مدیریتی گرند استریم می باشد و مناسب محیط هایی است که امکان کابل کشی شبکه در آن وجود ندارد.
1386000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه 1760 - ip phone GXP1760
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه 1760

ip phone GXP1760

گوشی تلفن گرنداستریم مدل 1760 با 3 اکانت SIP و 6 کلید لاین از رده گوشی های سطح میانی و یا مدیریتی گرند استریم می باشد و منلسب کاربرانی است که با با عده ای خاص به نسبت افراد دیگر بیشتر صحبت می کنند.
1106000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 2130 v2 - ip phone GXP2130
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 2130 v2

ip phone GXP2130

گوشی تلفن گرنداستریم مدل 2130 v2 با 3 اکانت SIP از رده گوشی های های اند گرند استریم می باشد و منلسب کاربرانی است که تماس های زیادی دارند.
1386000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه GXP1782 - ip phone GXP1782
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه GXP1782

ip phone GXP1782

گوشی تلفن گرنداستریم مدل GXP1782 با 4 اکانت SIP و 8 کلید لاین از رده گوشی های سطح میانی و یا مدیریتی گرند استریم می باشد .
1246000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه GXP1780 - ip phone GXP1780
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه GXP1780

ip phone GXP1780

گوشی تلفن گرنداستریم مدل GXP1780 با 4 اکانت SIP و 8 کلید لاین از رده گوشی های سطح میانی و یا مدیریتی گرند استریم می باشد .
1190000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مرکز تلفن گرنداستریم مدل Grandstream UCM6116 - Grandstream UCM6116
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4108 - Grandstream GXW4108
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4108

Grandstream GXW4108

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 8 خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4108 می باشد که دارای 8 پورت FXO می باشد.
5586000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4104 - Grandstream GXW4104
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4104

Grandstream GXW4104

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 4 خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4104 می باشد که دارای 4 پورت FXO می باشد.
5586000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4008 - Grandstream GXW4008
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4008

Grandstream GXW4008

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 8 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4008 می باشد که دارای 8 پورت FXS می باشد.
3850000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4232 - Grandstream GXW4232
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4232

Grandstream GXW4232

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 32 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4232 می باشد که دارای 32 پورت FXS می باشد.
11900000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4248 - Grandstream GXW4248
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4248

Grandstream GXW4248

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 48 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4248 می باشد که دارای 48 پورت FXS می باشد.
16800000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4224 - Grandstream GXW4224
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4224

Grandstream GXW4224

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 24 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4224 می باشد که دارای 24 پورت FXS می باشد.
11900000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4216 - Grandstream GXW4216
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ گرنداستریم Grandstream GXW4216

Grandstream GXW4216

گیتوی آنالوگ گرنداستریم برای اتصال 16 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این گیتوی GXW4216 می باشد که دارای 16 پورت FXS می باشد.
8260000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 1628 - Grandstream 1628
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 1628

Grandstream 1628

گوشی تلفن گرنداستریم مدل 1628 با 2 اکانت SIP از رده گوشی های ارزان قیمت گرند استریم می باشد و منلسب کاربرانی است که با با عده ای خاص به نسبت افراد دیگر بیشتر صحبت می کنند.
910000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 1615 - Grandstream 1615
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 1615

Grandstream 1615

گوشی تلفن گرنداستریم مدل 1615 با 1 اکانت SIP از رده گوشی های ارزان قیمت گرند استریم می باشد.
714000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 2170 - Grandstream 2170
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 2170

Grandstream 2170

گوشی تلفن گرنداستریم مدل 2170 با 6 اکانت SIP از رده گوشی های حرفه ای گرند استریم می باشد و منلسب رده های مدیریتی می باشد.
2226000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 2160 - Grandstream 2160
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن تحت شبکه Grandstream 2160

Grandstream 2160

گوشی تلفن گرنداستریم مدل 2160 با 6 اکانت SIP از رده گوشی های حرفه ای گرند استریم می باشد و منلسب رده های مدیریتی می باشد.
2226000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...