گیت وی های NewRock
  • انتقال خط گیت وی های NewRock

    انتقال خط گیت وی های NewRock

    در این مقاله شما را با نحوه انتقال خط بر روی گیت وی های نیوراک آشنا می کنیم شما برای انتقال خط نیاز به یک گیت وی نیوراک با پورتهای FXO و یک گیت وی FXS دارید