فروشگاه نت استاک
مقالات
آموزش تعریف Night Mode در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعریف Night Mode در مرکز تلفن دلتا

از ویژگی‌ Night Modes هنگامی استفاده می‌شود
آموزش تعریف Extension Category در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعریف Extension Category در مرکز تلفن دلتا

جهت سهولت مدیریت، می‌توان داخلی‌ها را دسته‌بندی کرد. برای این منظور لازم است ابتدا دسته‌ها را در مرکزتلفن تعریف کرد
آموزش تعریف Phone Book در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعریف Phone Book در مرکز تلفن دلتا

در مرکزتلفن می‌توان برخی شماره‌ها را در PhoneBook ذخیره کرد
آموزش تنظیم شیفت معتبر برای هر صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم شیفت معتبر برای هر صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم شیفت معتبر برای هر صف تماس در مرکز تلفن دلتا
آموزش تنظیم نوع اپراتور برای لاگین به صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم نوع اپراتور برای لاگین به صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم نوع اپراتور برای لاگین به صف تماس در مرکز تلفن دلتا
آموزش تنظیم شماره اپراتورهای صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم شماره اپراتورهای صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم شماره اپراتورهای صف تماس در مرکز تلفن دلتا
آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer
 آموزش تنظیم On Answer و Max Waiting Callers در مرکزتلفن دلتا

آموزش تنظیم On Answer و Max Waiting Callers در مرکزتلفن دلتا

امکان تنظیم وب‌سرویسها در حین On Answer
آموزش ضبط تماس اپراتور صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش ضبط تماس اپراتور صف تماس در مرکز تلفن دلتا

درمرکزتلفن دلتا امکان ضبط تماسهای اپراتور پاسخگوی صف تماس فراهم است
آموزش تعیین استراتژی ورود اپراتور جهت پاسخگویی صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعیین استراتژی ورود اپراتور جهت پاسخگویی صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعیین استراتژی ورود اپراتور جهت پاسخگویی صف تماس در مرکز تلفن دلتا
آموزش تنظیم اعلان برای تماس گیرنده در مرکز تلفن

آموزش تنظیم اعلان برای تماس گیرنده در مرکز تلفن

آموزش تنظیم اعلان برای تماس گیرنده در مرکز تلفن
آموزش تنظیم بازه اعلام موقعیت در صف در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم بازه اعلام موقعیت در صف در مرکز تلفن دلتا

برای هر تماس موقعیت در صف اعلام می‌شود
آموزش تعیین تعدا زنگ خوردن پیش از انتقال زنگ در مرکز تلفن دلتا

آموزش تعیین تعدا زنگ خوردن پیش از انتقال زنگ در مرکز تلفن دلتا

تعیین تعداد زنگ خوردن هر اپراتور پیش از انتقال زنگ به اپراتور بعدی
نظرسنجی
سوال یک


سبد خرید
    سفارش شما

    جمع سبد : 0