سیسکو
 • سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PS-S

  سوئیچ سیسکو C3750V2-24PS-S از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 3750 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.

 • سیسکو ISE چیست؟

  سیسکو ISE چیست؟

  شبکه های enterprise امروزه به سرعت در حال تغییرند، به خصوص زمانی که بحث قابلیت جابجایی موقعیت جغرافیایی کارمندان در آن مطرح است

 • سوئیچ سیسکو 2960XR-24PD-I

  سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24PD-I

  سوئیچ سیسکو 2960XR-24PD-Iاز سری سوئیچ های Cisco Catalyst 2960-XR می باشد

 • سوییچ WS-C3560X-24T-E

  سوییچ WS-C3560X-24T-E

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-24T-E از سری سوییچ های 3560X cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوییچ WS-C3560X-24T-L

  سوییچ WS-C3560X-24T-L

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-24T-L از سری سوییچ های 3560 cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوییچ WS-C3560X-24U-L

  سوییچ WS-C3560X-24U-L

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-24U-L از سری سوییچ های 3560 cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوییچ WS-C3560X-24U-S

  سوییچ WS-C3560X-24U-S

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-24U-S از سری سوییچ های 3560X cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوییچ WS-C3560X-48PF-L

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-48PF-L

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-48PF-L از سری سوییچ های 3560 cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48P-L

  سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48P-L

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-48P-L از سری سوییچ های 3560 cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوییچ WS-C3560X-48T-E

  سوییچ WS-C3560X-48T-E

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-24T-E از سری سوییچ های 3560X cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوییچ WS-C3560X-48T-S

  سوییچ WS-C3560X-48T-S

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-48T-S از سری سوییچ های 3560 cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوییچ WS-C3560X-48U-L

  سوییچ WS-C3560X-48U-L

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-48U-L از سری سوییچ های 3560 cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوییچ WS-C3560X-48U-S

  سوییچ WS-C3560X-48U-S

  سوییچ سیسکو WS-C3560X-48U-S از سری سوییچ های 3560X cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.

 • سوئیچ سیسکو 2960-Plus 24TC-L

  سوئیچ سیسکوC2960+24TC-L

  سوئیچ سیسکو C2960+24TC-L از سری سوئیچ های 2960-Plus می باشد.

 • سوئیچ سیسکو 2960-Plus 48PST-S

  سوئیچ سیسکو C2960+48PST-S

  سوئیچ سیسکو C2960+48PST-S از سری سوئیچ های 2960-Plus می باشد.

 • سوئیچ سیسکو 2960-Plus 48TC-L

  سوئیچ سیسکو C2960+48TC-L

  سوئیچ سیسکو C2960+48TC-S از سری سوئیچ های 2960PLUSمی باشد.

 • سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PS-E

  سوئیچ سیسکو C3750V2-24PS-E از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 3750 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.

 • سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24TS-S

  سوئیچ سیسکو C3750V2-24TS-S از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 3750 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.

 • سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48PS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48PS-E

  سوئیچ سیسکو C3750V2-48PS-E از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 3750 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.

 • سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48PS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48PS-S

  سوئیچ سیسکو C3750V2-48PS-S از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 3750 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.

 • سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48TS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48TS-E

  سوئیچ سیسکو C3750V2-48TS-E از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 3750 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.

 • سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48TS-S

  سوئیچ سیسکو C3750V2-48TS-S از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 3750 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.

 • سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-SD

  سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-SD

  سوئیچ سیسکو C3750G-12S-SD از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 3750 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.

 • سوئیچ سیسکو Cisco SF110D-08

  سوئیچ سیسکو SF110D-08 از سری سوئیچ های Cisco 110 Unmanaged می باشد که بدون هیچ گونه تنظیماتی آماده استفاده می باشد.

 • سوئیچ سیسکو Cisco SF302-08MMP

  سوئیچ سیسکو SF302-08MMP از سری سوئیچ های Cisco 300 می باشد که در کنار امنیت بالا و ویژگی های فوق العاده قیمت مناسبی دارد.

 • روتر سیسکو

  روتر سیسکو Router 3925

  روتر سیسکو ROUTER 3925
  روتری است بسیار قوی برای کار روتینگ و متصل کردن شبکه ها در لایه های مختلف به یکدیگر

 • WS-C4503-E

  سوئیچ سیسکو WS-C4503-E

  سوئیچ سیسکو WS-C4503-Eاز سری سوئیچ های 4500 می باشد .

 • آموزش استفاده از سوئیچ لایه 3 بجای روتر در سیسکو

  آموزش استفاده از سوئیچ لایه 3 بجای روتر در سیسکو

  پورت های ترانک می کنیم،vlanها را می سازیم...

 • آموزش طریقه بلاک شدن پورت در پروتکل STP در تجهیزات سیسکو

  آموزش طریقه بلاک شدن پورت در پروتکل STP در تجهیزات سیسکو

  آموزش طریقه بلاک شدن پورت در پروتکل STP در تجهیزات سیسکو

 • روش pAgp در سیسکو

  روش pAgp در سیسکو

  port Aggrigation protocol

 • آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان در شبکه های سیسکو

  آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان در شبکه های سیسکو

  آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان برای سوئیچ ریشه در شبکه های سیسکو

 • شروع کار با سوئیچ یا روتر سیسکو

  شروع کار با سوئیچ یا روتر سیسکو

  به جهت شروع کار با یک سوئیچ یا روتر سیسکو

 • معرفی شرکت سیسکو سیستم (Cisco System)

  معرفی شرکت سیسکو سیستم (Cisco System)

  شرکت سیسکو سیستم (cisco systems) شرکت آمریکایی تولید کننده تجهیزات شبکه (Network) است

 • آموزش پروتکل های پورت ترانک برای سوئیچ و روتر سیسکو

  آموزش پروتکل های پورت ترانک برای سوئیچ و روتر سیسکو

  پورت ترانک عمل تگ زدن و تگ برداشتن روی بسته های ارسالی را انجام میدهد

 • استک کردن سوئیچ سیسکو 2960S و سوئیچ سیسکو 3750

  استک کردن سوئیچ سیسکو 2960S و سوئیچ سیسکو 3750

  استک کردن سوئیچ سیسکو 2960S و سوئیچ سیسکو 3750: مراحل استک کردن سوئیچ های سیسکو به طور کلی یکسان است. تمام لوازمی که نیاز خواهید داشت شامل سوئیچ سیسکو، ماژول استک و کابل استک می‌شود.

 • آشنایی با Cisco Unified Communication Manager Express (CallManager Express) – CME

  آشنایی با Cisco Unified Communication Manager Express (CallManager Express) – CME

  سازنده های شناخته شده در صنعت مرکز تلفن نظیر پاناسونیک، آلکاتل، زیمنس و ... سال ها سیستم تلفن آنالوگ و یا دیجیتال تولید میکردند. با ابداع سیستم VoIP در سالهای اخیر، این شرکت ها نیز قابلیت VoIP را به سیستم PBX خود اضافه کردند.

 • آموزش نحوه پیکربندی Router های Cisco

  آموزش نحوه پیکربندی Router های Cisco

  قسمت نخست آشنایی با انواع اتصالات LAN در روترهای سیسکو 1- پورت Ethernet که درگاه آن از نوع RJ-45 بوده و با استفاده از کابل RJ-46 میتوان به Hub و یا Switch متصل شد. 2- درگاه T1/E1 WAN که درگاه آن از نوع RJ-48C/CA81A بوده و با استفاده از کابل rollover میتوان با شبکه های E1 و یا T1 ارتباط برقرار کرد. 3- درگاه Consol که درگاه آن 8 پینی است و که با استفاده از کابل rollover میتوان با پورت سریال کامپیوتر ارتباط برقرار کرد. 4- درگاه AUX که درگاه آن 8 پینی است و میتوان با استفاده از کابل rollover با

 • آموزش استفاده از login time out برای سوئیچ و روتر سیسکو

  آموزش استفاده از login time out برای سوئیچ و روتر سیسکو

  هنگام اتصال از طریق کایل کنسول یا ریموت (Telnet-SSH) به سوئیچ یا روتر سیسکو

 • ماژول سیسکو GLC-LH-SM

  ماژول سیسکو GLC-LH-SM

  ماژول سیسکو GLC-LH-SM: کلمه SFP سرواژه عبارت Small Form-Factor Pluggable است. ماژول سیسکو GLC-LH-SM با استاندارد صنعتی، قابلیت اتصال و ارتباط با شبکه در هنگام روشن بودن سوئیچ را دارد. به طور کلی راه‌اندازی شبکه‌ی فیبر نوری در سطح وسیع، نیازمند زیرساخت‌های قوی، دقیق و حساس است. کابل‌های مسی تحمل بیشتری در قطعی‌ها دارند. یک مابل آسیب دیده تا زمانی که اتصال مس برقرار است، شبکه را پایدار نگه می‌دارد. در مقابل، کابل‌های فیبر نوری در برابر قطعی بسیار آسیب‌پذیر هستند. همچنین کانکشن‌های دو طرف فیبر نور

 • استفاده از Cisco ACS

  استفاده از Cisco ACS

  پیاده سازی Cisco ACS در هر سازمانی نیازمند انجام عملیات طراحی، تست و آموزش می باشد. از این رو، ممکن است بخواهید این محصول را به صورت موقت بر روی VMware Workstation راه اندازی نموده، آزمایش های لازم را بر روی آن انجام داده و در نهایت آن را در محیط عملیات سازمان خود، پیاده سازی نمایید.

 • آموزش Allowed VLAN در سیسکو

  آموزش Allowed VLAN در سیسکو

  Allowed VLAN در سیسکو

 • آموزش راه اندازی روتر سیسکو به زبان ساده

  آموزش راه اندازی روتر سیسکو به زبان ساده

  روتر های سیسکو بنا بر نیاز و ماموریت کاری، مدل های مختلفی دارند ، از ابعاد دسکتاپ مثل سری 1600 – 1700 – 1800 – 1900 و .. تا هم اندازه یک یخچال مثل 7613 ، ولی همه شان کارشان یکی است : ” مدیریت ترافیک شبکه ” ، که این امر میتواند مسیریابی باشد ، مثل روتر های اولیه ، یا حتی یک کنفرانس ویدیویی و یا یک تماس تلفنی ،، که البته روتر در شکل سنتی و دیرینه وظیفه اش مسیریابی ترافیک شبکه بوده ولی با پیشرفت و توسعه نیاز ها ، روتر ها به سمت multi layer و service integration پیش رفتند ، بدین سان که قبلا یک مسیری

 • آموزش ساختن Sub Interface در روتر سیسکو

  آموزش ساختن Sub Interface در روتر سیسکو

  آموزش ساختن Sub Interface در روتر سیسکو :sub interface در واقع همان vlan هائیست که ما بر روی یک پورت روتر سیسکو متصل به ترانک تعریف میکنیم. به بیان دیگر برای دسترسی به vlan های تعریف شده روی یک سوئیچ سیسکو و استفاده از inter vlan Routing توسط روتر میبایست یک اینترفیس روتر به یک پورت ترانک trunk از سوئیچ متصل شده و ساب اینترفیس ها با شماره متناظر vlan ها روی آن تعریف شود.

 • آموزش نصب (Cisco Identity Services Engine (ISE

  آموزش نصب (Cisco Identity Services Engine (ISE

  (Cisco Identity Services Engine (ISE نسل جدید سیستم شناسایی و کنترل دسترسی است که شبکه را قادر می سازد سرویس دهی را ساده تر انجام دهد و وضعیت امنیت زیرساخت را بهبود ببخشد. معماری منحصر به فرد Cisco ISE این امکان را می دهد که به صورت Real time اطلاعات شبکه ، کاربران و دستگاه ها را جمع آوری کند. سپس مدیر می تواند با استفاده از این اطلاعات برای شناسایی دسترسی به عناصر مختلف شبکه مانند سوئیچ ها ، WLAN ، VPN و … اقدام کند. Cisco ISE محصولی جدید است که راه حل ها و سرویس های مختلف امنیتی را در یک محصو

 • آموزش Native VLAN در روتر و سوئیچ سیسکو

  آموزش Native VLAN در روتر و سوئیچ سیسکو

  اگر سازمانی را در نظر بگیریم که در یکی از VLAN ها کاربران زیادی داشته باشد

 • آموزش اعمال هم زمان یک دستور بر تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو

  آموزش اعمال هم زمان یک دستور بر تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو

  گاها پیش می آید که میخواهید یک دستور را روی تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو اعمال کنید

 • آموزش انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو

  آموزش انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو

  انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو

 • آموزش نحوه انتخاب designated port در سیسکو

  آموزش نحوه انتخاب designated port در سیسکو

  designated port یا لینک کاندید

 • آموزش بسته Bpdu در سیسکو

  آموزش بسته Bpdu در سیسکو

  Bpdu بسته های STP

 • نحوه فعال سازی مجوز کاربری (لایسنس) سیسکو

  نحوه فعال سازی مجوز کاربری (لایسنس) سیسکو

  برخی از کاربران که یک مجوز کاربری سیسکو را خریداری کرده اند ممکن است که ندانند که چگونه آن را فعال نموده و استفاده کنند. در این راهنما ما روش انجام و مراحلی که بایستی برای فعال سازی یک مجوز کاربری سیسکو طی کنید را با شما به اشتراک می گذاریم. در زیر مواردی که شما بایستی از قبل جهت فعال سازی مجوز کاربری یک دستگاه تهیه کنید آورده شده است.

 • آموزش 9 دستور سوئیچ سیسکو

  آموزش 9 دستور سوئیچ سیسکو

  آموزش 9 دستور سوئیچ سیسکو که هر مهندس شبکه سیسکو باید بداند: مهندسان شبکه نیاز به تجربه‌ی گسترده‌ای از دستورات استفاده شده در تکنولوژی شبکه دارند. کمپانی سیسکو در مبحث CCNA که سرواژه عبارت Cisco Certified Network Associate است؛ تعدادی از دستورات مورد نیاز برای سوئیچ‌های شبکه سیسکو مشخص کرده است. در مقاله آموزش 9 دستور سوئیچ سیسکو به بررسی این دستورات می‌پردازیم. در انتها خواهیم آموخت که هر دستور چه عملی انجام می‌دهد و در سوئیچ سیسکو چه تغییراتی را ایجاد خواهد کرد.

 • راهنمای راه‌اندازی سریع سوئیچ‌های SMB سری ۳۰۰ سیسکو

  راهنمای راه‌اندازی سریع سوئیچ‌های SMB سری ۳۰۰ سیسکو

  با انتخاب سوئیچ‌های قابل مدیریت سری ۳۰۰ سیسکو بهترین تجهیزات شبکه را برای کسب‌وکار کوچک خود انتخاب کرده‌اید. طراحی این دستگاه طوری است که مانند یک بریج استاندارد به محض جعبه‌گشایی به آسانی و بدون نیاز به تنظیمات و نصب پیچیده، یا حتی متخصص شبکه، قابل استفاده است. در پیکربندی پیش‌فرض این دستگاه‌ها، پس از روشن کردن، بسته‌هایی به دستگا‌‌ه‌های متصل ارسال می‌شود.

 • بررسی پروتکل HSRP

  بررسی پروتکل HSRP

  ا استفاده از این پروتکل می توان چند روتر را به صورت یکپارچه دید. با بررسی پروتکل HSRP آن را بهتر می شناسید و پس از آن به پیکربندی آن خواهیم پرداخت.

 • افزایش امنیت سیسکو با Secret password

  افزایش امنیت سیسکو با Secret password

  پسورد های ست شده در سوئیچ های سیسکو حتی اگر encrypt شده باشند.

 • استفاده از روتر سیسکو به عنوان SIP Gateway

  استفاده از روتر سیسکو به عنوان SIP Gateway

  قطعا پیش آمده که لازم باشد در محیط های شبکه سیسکویی VOIP راه اندازی کنید ، از آنجایی که سیسکو و کلا شرکت های بزرگ علاقه مندان در رابطه با همه تکنولوژی ها پتنت خودشان را داشته باشند ، در این زمینه هم سیسکو پروتکل SCCP یا همون SKINNY رو معرفی میکند که با Cisco Call Manager تشکیل یک مجموعه Unified Communications را میدهد ، که البته مزایا و پیچیدگی ها و محدودیت ها و صد البته هزینه های خودش را دارد...

 • سوئیچ 3750X

  سوئیچ 3750X

  سوئیچ 3750X جزو سوییچ های Enterprise-Class می باشد.

 • آموزش کانفیگ پورت های سیسکو (Interface)

  آموزش کانفیگ پورت های سیسکو (Interface)

  ارتباط تجهیزات شبکه به سوئیچ و روتر سیسکو از طریق interface ها یا پورت

 • بررسی سوئیچ سری ۳۸۵۰ سیسکو

  بررسی سوئیچ سری ۳۸۵۰ سیسکو

  با رشد و پیدایش برنامه های کاربردی و استانداردهای جدید در زیر ساخت شبکه های وایرلس،پهنای باند مصرفی دستگاه های که در این نوع زیر ساخت فعالیت دارند نیز افزایش پیدا کرده است. این موضوع سبب شده تا ما در زیر ساخت کابلی خود نیازمند پهنای باند بیشتر از 1Gig باشیم. سیسکو با ارائه تکنولوژی Multigigabit Ethernet باعث شده است تا با استفاده از کابل های cat 5e،cat 6 و مدل های بالاتر، به پهنایی باند 10Gig دست پیدا کنیم.علاوه براین دراین تکنولوژی قابلیت UPOE نیز معرفی شده است که برای نسل بعدی فضاهای کاری و ای

 • آموزش تنظیمات اولیه روتر سیسکو (Router Cisco)

  آموزش تنظیمات اولیه روتر سیسکو (Router Cisco)

  راه های دسترسی به تجهیزات سیسکو برای دسترسی به روتر و سوئیچ 5 روش وجود دارد. 3 روش جهت دسترسی به CLI و یک روش جهت ارتباط بین TFTP Server و تجهیزات سیسکو و روش آخر تنظیم کردن تجهیزات سیسکو به کمک Web Browser می باشد. در این آموزش ما قصد داریم روش های اتصال به CLI را آموزش دهیم. برای اتصال به CLI شما میتوانید از 3 روش استفاده کنید. Auxiliary Port Telnet Consol Port

 • آموزش سیسکو : پیکربندی Syslog

  آموزش سیسکو : پیکربندی Syslog

  امروز می خواهیم در این مقاله فعال سازی syslog و تنظیمات آن را آموزش دهیم. در این مقاله در قالب یک سناریو به شما پیاده سازی log در دستگاه های سیسکو را به صورت عملی آموزش می دهیم.

 • آموزش مفهوم VLAN در سوئیچ و روتر سیسکو

  آموزش مفهوم VLAN در سوئیچ و روتر سیسکو

  Virtual LAN قابلیتی است در سوئیچ ها و روترهای سیسکو که امکان اتصال فیزیکی چندیدن سیستم را که در گروه های متفاوت قرار دارند به یک سوئیچ یا روتر فراهم میکند

 • پروتکل های مسیریابی Dynamic Routing سیسکو

  پروتکل های مسیریابی Dynamic Routing سیسکو

  پروتکل های مسیریابی Dynamic Routing سیسکو: پروتکل های مسیریابی به سه دسته Distance Vector و Link State و Hybrid تقسیم می‌شوند.

 • سوئیچ های مدیریتی یا غیر مدیریتی

  سوئیچ های مدیریتی یا غیر مدیریتی

  سوئیچ های مدیریتی یا غیر مدیریتی: پنج دلیل عمده برای انتخاب سوئیچ های مدیریتی به جای سوئیچ های غیرمدیریتی سوئیچ ها جعبه هایی هستند که تعدادی از دستگاه های دیگر را در یک شبکه محلی (LAN) به یکدیگر متصل می کنند و از آنچه که packet switching نامیده می شود، به طور موثربرای ارسال و دریافت اطلاعات استفاده میکند. به طور کلی، دو نوع سوئیچ مدیریتی و غیر مدیریتی وجود دارد.

 • مقایسه انواع سوئیچ سیسکو سری 2960S

  مقایسه انواع سوئیچ سیسکو سری 2960S

  مقایسه انواع سوئیچ سیسکو سری 2960S: طبق بسیاری از تحلیل‌ها، سوئیچ سیسکو 2960S یکی از محبوب‌ترین سوئیچ‌های Catalyst در سری 2960 به شمار می‌رود. بسیاری از مشتریان به دنبال راهی آسان برای مقایسه انواع سوئیچ سیسکو سری 2960S و یافتن اطلاعات درباره‌ی یک سوئیچ مناسب هستند.

 • سوئیچ سیسکو Cisco SF100D-16P

  سوئیچ سیسکو SF100D-16P از سری سوئیچ های Cisco 100 Unmanaged می باشد که بدون هیچ گونه تنظیماتی آماده استفاده می باشد.

 • روتر سیسکو CISCO2911/K9

  روتر سیسکو CISCO 2911

  روتر های سیسکو سری 2900 بر اساس تجربه تولید سری 2800 طراحی شده است ، سری 2900 دارای 4 پلتفرم کلی 2901 ، 2911 ، 2921 و 2951 می باشد.

 • آسیب‌پذیری در ESC برطرف شد

  آسیب‌پذیری در ESC برطرف شد

  سیسکو در یک به‌روزرسانی امنیتی، آسیب‌پذیری بحرانی موجود در ESC را برطرف کرد.

چت با کارشناسان در واتس آپ