جستجو
47200000 0
توسط مارک :

سوئیچ

نوع نمایش :
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L   - 3650-24PS-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L

3650-24PS-L

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-L از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S  - سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24PS-S از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-48T-S  -  C3850-48T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-48T-S

C3850-48T-S

سوئیچ سیسکو C3850-48T-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S - 3650-24FS-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S

3650-24FS-S

سوئیچ سیسکو C3650-24FS-S از سری سوئیچ های 3650 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24T-S - 3850-24T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24T-S

3850-24T-S

سوئیچ سیسکو C3850-24T-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24T-L - 3850-24T-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24T-L

3850-24T-L

سوئیچ سیسکو C3850-24T-L از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24S-S -  C3850-24S-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24S-S

C3850-24S-S

سوئیچ سیسکو 3850-24S-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-48T-L    - 3850-48T-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-48T-L

3850-48T-L

سوئیچ سیسکو C3850-48T-L از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-484P-S   - 3850-484P-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-484P-S

3850-484P-S

سوئیچ سیسکو C3850-48P-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-12XS-E  - 3850-12XS-E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-12XS-E

3850-12XS-E

سوئیچ سیسکو 3850-12XS-E از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-24P-S - 3850-24P-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-24P-S

3850-24P-S

سوئیچ سیسکو 3850-24P-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو C3850-12S-S - 3850-12S-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو C3850-12S-S

3850-12S-S

سوئیچ سیسکو 3850-12S-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-8TC-L - WS-2960-8TC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-8TC-L

WS-2960-8TC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-8TC-L
سوئیچ سیسکو C2960G-8TC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 7 پورت 10/100 و 1 عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و هم 1 عدد آپلینک SFP دارد . بصورت همزمان فقط از یک آپشن آپلینک آن میتوانید استفاده کنید یا اترنت و یا از فیبر .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-8TC-L - WS-2960G-8TC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-8TC-L

WS-2960G-8TC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-8TC-L
سوئیچ سیسکو C2960G-8TC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 7 پورت 10/100/1000 و 1 عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و هم 1 عدد آپلینک SFP دارد . بصورت همزمان فقط از یک آپشن آپلینک آن میتوانید استفاده کنید یا اترنت و یا از فیبر .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-24TC-L - WS-2960G-24TC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-24TC-L

WS-2960G-24TC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960G-24TC-L
سوئیچ سیسکو C2960G-24TC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 20 پورت 10/100/1000 و 4 عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و هم 4 عدد آپلینک SFP دارد . بصورت همزمان فقط از یک آپشن آپلینک آن میتوانید استفاده کنید یا اترنت و یا از فیبر .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TC-L - WS-2960-24TC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TC-L

WS-2960-24TC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TC-L
سوئیچ سیسکو C2960-24TC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 24 پورت 10/100 و دو عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و فیبر دارد که اگر از یکی استفاده کردید از دیگری نمی توانید سرویس بگیرید بدین معنی که اگر کابل اترنت RJ45 به پورت آپلینک سوییچ متصل کردید دیگر بصورت همزمان نمی توانید از آپلینک فیبر آن استفاده کنید .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TT-L -  WS-2960-24TT-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TT-L

WS-2960-24TT-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24TT-L
سوئیچ سیسکو C2960-24TT-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 24 پورت 10/100 و دو عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ دارد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24PC-L - WS-2960-24PC-L
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24PC-L

WS-2960-24PC-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960-24PC-L
سوئیچ سیسکو C2960-24PC-L از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960 می باشد که 24 پورت POE 10/100 و دو عدد هم پورت آپلینک اترنت گیگ و فیبر دارد که اگر از یکی استفاده کردید از دیگری نمی توانید سرویس بگیرید بدین معنی که اگر کابل اترنت RJ45 به پورت آپلینک سوییچ متصل کردید دیگر بصورت همزمان نمی توانید از آپلینک فیبر آن استفاده کنید .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو WS-C3560G-24PS-S - WS-C3560G-24PS-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3560G-24PS-S

WS-C3560G-24PS-S

سوئیچ سیسکو C3560G-24PS-S از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 3560 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-S - WS-C3560-24PS-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-S

WS-C3560-24PS-S

سوئیچ سیسکو C3560-24PS-S از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 3560 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو WS-C3560G-24T-S - WS-C3560G-24T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3560G-24T-S

WS-C3560G-24T-S

سوئیچ سیسکو C3560G-24P-S از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 3560 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو WS-C3560-48T-S - WS-C3560-48T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3560-48T-S

WS-C3560-48T-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-48T-S
سوئیچ سیسکو C3560-48T-S از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 3560 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو WS-C3560-24T-S - WS-C3560-24T-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24T-S

WS-C3560-24T-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24T-S
سوئیچ سیسکو C3560-24T-S از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 3560 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوئیچ سیسکو WS-C3560-12PC-S - WS-C3560-12PC-S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3560-12PC-S

WS-C3560-12PC-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-12PC-S
سوئیچ سیسکو C3560-12PC-S از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 3560 می باشد که عملکرد موثر شبکه LAN شما را بهبود خواهد بخشید.
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...