126720000 0

سوئیچ

نوع نمایش :
171 کالا
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24S-S - WS-C3850-24S-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24S-S

WS-C3850-24S-S

73920000
103560000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-S - WS-C3850-24T-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-S

WS-C3850-24T-S

52800000
سوئیچ سیسکو2960X-24PD-L - WS-2960X-24PD-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو2960X-24PD-L

WS-2960X-24PD-L

سوئیچ سیسکو مدل C2960X-24PDبیست و چهار پورت 10/100/1000 از نوع اترنت گیگ و 2 عدد آپلینک ده گیگ بصورت +SFP، سی پی یو دو هسته ای به همراه 512MB حافظه DRAM و128MB حافظه فلش ، ، امکان Stack کردن 8 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 80G خواهد شد .، دارای منبع تغذیه (پاور) جایگزین Redundant، صرفه جوئی در انرژی توسط راه حل کاهش مصرف برق ، ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای LAN Base ها ، ایجاد 24 پورت بصورت PoE با 15.4 وات برای هر پورت و یا 12 پورت با 30 وات توسط منبع تغذ
32832000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48XS-S - WS-C3850-48XS-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48XS-S

WS-C3850-48XS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48XS-Sاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
126720000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48U-L - WS-C3850-48U-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48U-L

WS-C3850-48U-L

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48U-L از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
48000000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48U-E - WS-C3850-48U-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48U-E

WS-C3850-48U-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48U-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
50880000
سوئیچ سیسکوWS-C3850-48T-E - WS-C3850-48T-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکوWS-C3850-48T-E

WS-C3850-48T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48T-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
35520000
سوئیچ سیسکوWS-C3850-48P-L - WS-C3850-48P-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکوWS-C3850-48P-L

WS-C3850-48P-L

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-Lاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
33600000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-E - WS-C3850-48P-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-E

WS-C3850-48P-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
43200000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-S - WS-C3850-48F-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-S

WS-C3850-48F-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-Sاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
49920000
سوئیچ سیسکو WS-C4503-E - WS-C4503-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C4503-E

WS-C4503-E

سوئیچ سیسکو WS-C4503-Eاز سری سوئیچ های 4500 می باشد .
10560000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-L - WS-C3850-48F-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-L

WS-C3850-48F-L

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-Lاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
47040000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-E - WS-C3850-48F-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-E

WS-C3850-48F-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
52800000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-L - WS-C3850-24U-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-L

WS-C3850-24U-L

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-Lاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .سوئیچ 3850-24U-L که مناسب برای استفاده در سطح Access می باشد یک سوئیچ لایه سه می باشد که نسبت به اجداد خود مصرف برق کمتری دارد. سوئیچ 3850 از نسل سوئیچ های حرفه ای نسل جدید می باشد که IOS آن ارتقا پیدا کرده است . سوئیچ 3850 می تواند از 255 VLAN پشتیبانی می نماید.
ویژگی های مهم سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-L
• 24 پورت 10/100/1000 Ethernet, UPOE
• مصرف برق کمتر
• رکمونت
• قابلیت استک شدن
• LAN BASE
28800000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-E - WS-C3850-24T-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-E

WS-C3850-24T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
25920000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-L - WS-C3850-24P-L
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-L

WS-C3850-24P-L

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-Lاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
25920000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-E - WS-C3850-24P-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-E

WS-C3850-24P-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
27840000
سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-S - WS-C3850-12XS-S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-S

WS-C3850-12XS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-Sاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
58560000
3850-12S-Eسوئیچ سیسکو - 3850-12S-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

3850-12S-Eسوئیچ سیسکو

3850-12S-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12S-Eزسری سوئیچ های 3850 می باشد .
59800000
سوئیچ سیسکو 2960L-8PS-LL - 2960L-8PS-LL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960L-8PS-LL

2960L-8PS-LL

سوئیچ سیسکو 2960L-8PS-LL از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-L می باشد.
3936000
6888000
سوئیچ سیسکو 2960L-48TS-LL - 2960L-48TS-LL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960L-48TS-LL

2960L-48TS-LL

سوئیچ سیسکو 2960L-48TS-LL از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-L می باشد.
10620000
20355000
سوئیچ سیسکو 2960L-48TQ-LL - 2960L-48TQ-LL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960L-48TQ-LL

2960L-48TQ-LL

سوئیچ سیسکو 2960L-48TQ-LL از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-L می باشد.
26016000
34146000
سوئیچ سیسکو 2960L-48PS-LL - 2960L-48PS-LL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960L-48PS-LL

2960L-48PS-LL

سوئیچ سیسکو 2960L-48PS-LL از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-L می باشد.
14400000
سوئیچ سیسکو 2960L-48PQ-LL - 2960L-48PQ-LL
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو 2960L-48PQ-LL

2960L-48PQ-LL

سوئیچ سیسکو 2960L-48PQ-LL از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-L می باشد.
37398000
loading

در حال بازیابی ...