208000000 0
توسط مارک
توسط نوع

ماژول و کارت

نوع نمایش :
51 کالا
X2-10GB-ER ماژول سیسکو -    Cisco 10GBASE X2 and Xenpak Modules
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

X2-10GB-ER ماژول سیسکو

Cisco 10GBASE X2 and Xenpak Modules

7930000
ماژول پاور  PWR-C45-1400DC -  PWR-C45-1400DC
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول پاور PWR-C45-1400DC

PWR-C45-1400DC

6600000
7150000
پاور PWR-C45-1400AC - PWR-C45-1400AC
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور PWR-C45-1400AC

PWR-C45-1400AC

7930000
ماژول X4712-SFP+E - WS-X4712-SFP+E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4712-SFP+E

WS-X4712-SFP+E

45500000
ماژول WS-X4606-X2-E - WS-X4606-X2-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول WS-X4606-X2-E

WS-X4606-X2-E

16800000
18200000
ماژول WS-X4712-SFP-E - WS-X4712-SFP-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول WS-X4712-SFP-E

WS-X4712-SFP-E

28000000
39000000
ماژول X4748-SFP-E - WS-X4748-SFP-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4748-SFP-E

WS-X4748-SFP-E

192000000
208000000
ماژول X4724-SFP-E - WS-X4724-SFP-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4724-SFP-E

WS-X4724-SFP-E

0
ماژول X4748-RJ45V+E - WS-X4748-RJ45V+E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4748-RJ45V+E

WS-X4748-RJ45V+E

25200000
27300000
ماژول X4748-UPOE+E - WS-X4748-UPOE+E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4748-UPOE+E

WS-X4748-UPOE+E

16200000
17550000
ماژول X4748-RJ45-E - WS-X4748-RJ45-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4748-RJ45-E

WS-X4748-RJ45-E

0
ماژول سوپر وایزر X45-SUP7L-E - WS-X45-SUP7L-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سوپر وایزر X45-SUP7L-E

WS-X45-SUP7L-E

0
ماژول سوپروایزر X45-SUP7-E - X45-SUP7-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سوپروایزر X45-SUP7-E

X45-SUP7-E

0
ماژول سوپروایزر X45-SUP8-E - WS-X45-SUP8-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سوپروایزر X45-SUP8-E

WS-X45-SUP8-E

0
ماژول EHWIC-4ESG-P - EHWIC-4ESG-P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول EHWIC-4ESG-P

EHWIC-4ESG-P

8125000
ماژول EHWIC-4ESG - EHWIC-4ESG
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول EHWIC-4ESG

EHWIC-4ESG

3900000
ماژول EHWIC-1GE-SFP-CU - EHWIC-1GE-SFP-CU
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول EHWIC-1GE-SFP-CU

EHWIC-1GE-SFP-CU

6175000
6175000
ماژول سیسکو EM-4BRI-NT/TE - EM-4BRI-NT/TE
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو EM-4BRI-NT/TE

EM-4BRI-NT/TE

4-port voice/fax expansion module - BRI (NT and TE) Cisco Router Network Module
20625000
21450000
ماژول سیسکو  EM2-HDA-4FXO -  EM2-HDA-4FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو EM2-HDA-4FXO

EM2-HDA-4FXO

EM2-HDA-4FXO
11250000
11700000
ماژول سیسکو NM-4B-S/T - NM-4B-S/T
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو NM-4B-S/T

NM-4B-S/T

4Port ISDNBRI Network Module Cisco Router Network Module

9125000
9490000
ماژول سیسکو NM-16A - NM-16A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو NM-16A

NM-16A

16 port Asynchronous Module Cisco Router Network Module

1500000
1560000
ماژول سیسکو PVDM3-256 - PVDM3-256
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-256

PVDM3-256

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد .
3125000
3250000
ماژول سیسکو PVDM3-128 - PVDM3-128
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-128

PVDM3-128

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد.
2250000
2340000
ماژول سیسکو PVDM3-32 - PVDM3-32
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-32

PVDM3-32

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد
1625000
1690000

در حال بازیابی ...