جستجو
52000000 0
توسط مارک :

ماژول و کارت

نوع نمایش :
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM3-256 - PVDM3-256
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-256

PVDM3-256

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM3-128 - PVDM3-128
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-128

PVDM3-128

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM3-32 - PVDM3-32
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-32

PVDM3-32

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو GLC-T - GLC-T
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو GLC-T

GLC-T

ماژول مبدل SFP به اترنت می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM3-64 - PVDM3-64
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو PVDM3-64

PVDM3-64

PVDM3-64
PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-T1/E1 - VWIC3-2MFT-T1/E1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-T1/E1

VWIC3-2MFT-T1/E1

VWIC3-2MFT-T1/E1
ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-T1/E1 برای راه اندازی خطوط E1 مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-G703 - VWIC3-2MFT-G703
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-G703

VWIC3-2MFT-G703

VWIC3-2MFT-G703
ماژول سیسکو VWIC3-2MFT-G703 برای راه اندازی خطوط E1 مورد استفاده قرار می گیرد. پروتکل G.703 را ساپورت می کند .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-T1/E1 -  VWIC2-2MFT-T1/E1
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-T1/E1

VWIC2-2MFT-T1/E1

ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-T1/E1 برای راه اندازی خطوط E1 مورد استفاده قرار می گیرد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
WS-SVC-FWM-1 - Cisco Firewall Services Module for Cisco Catalyst  6500 Series and Cisco 7600 Series
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

WS-SVC-FWM-1

Cisco Firewall Services Module for Cisco Catalyst 6500 Series and Cisco 7600 Series

ماژول FWSM فایروال کارتی می باشد که با سری سوییچ های 6500 و 7600 سازگار می باشد .
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
Cisco PVDM3-64 - PVDM3-64
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Cisco PVDM3-64

PVDM3-64

PVDM ماژول پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) صدا می باشد
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو SFP-10G-LR - SFP-10G-LR
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM2-64 - PVDM2-64
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو SFP-10G-SR - SFP-10G-SR
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو GLC-SX-MM - GLC-SX-MM
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو GLC-LH-SM - GLC-LH-SM
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM2-8 - PVDM2-8
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM2-16 - PVDM2-16
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو PVDM2-32 - PVDM2-32
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو HWIC-1ADSL - HWIC-1ADSL
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو Cisco HWIC-2T  - Cisco HWIC-2T
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پیشنهاد ویژه
ماژول سیسکو VIC2-4FXO - VIC2-4FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو VIC2-4FXO

VIC2-4FXO

ماژول سیسکو VIC2-4FXO به منظور اتصال 4 خط تلفن شهری به شبکه ویپ مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماژول سیسکو VIC2-2FXO - VIC2-2FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ماژول سیسکو VIC3-2E/M - VIC3-2E/M
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...