480000000 0
مارک

ماژول و کارت

نوع نمایش :
55 کالا
ماژول سیسکو SFP-10G-BX40U-I  - Cisco SFP-10G BX40U-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو SFP-10G-BX40U-I

Cisco SFP-10G BX40U-I

1350000
ماژول سیسکو  SFP-10G-BX40D-I - Cisco SFP-10G-BX40D-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو SFP-10G-BX40D-I

Cisco SFP-10G-BX40D-I

1200000
ماژول سوئیچ شبکه سیسکو C2960X-STACK - C2960X-STACK
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سوئیچ شبکه سیسکو C2960X-STACK

C2960X-STACK

ماژول استک سوئیچ شبکه سیسکو جهت استفاده در سری 2960X می باشد
7500000
6600000
ماژول سیسکو X2-10GB-ER -    Cisco X2-10GB-ER
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو X2-10GB-ER

Cisco X2-10GB-ER

3600000
ماژول پاور  PWR-C45-1400DC -  PWR-C45-1400DC
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول پاور PWR-C45-1400DC

PWR-C45-1400DC

16500000
پاور PWR-C45-1400AC - PWR-C45-1400AC
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاور PWR-C45-1400AC

PWR-C45-1400AC

18300000
ماژول X4712-SFP+E - WS-X4712-SFP+E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4712-SFP+E

WS-X4712-SFP+E

105000000
ماژول WS-X4606-X2-E - WS-X4606-X2-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول WS-X4606-X2-E

WS-X4606-X2-E

42000000
ماژول WS-X4712-SFP-E - WS-X4712-SFP-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول WS-X4712-SFP-E

WS-X4712-SFP-E

90000000
ماژول X4748-SFP-E - WS-X4748-SFP-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4748-SFP-E

WS-X4748-SFP-E

480000000
ماژول X4724-SFP-E - WS-X4724-SFP-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4724-SFP-E

WS-X4724-SFP-E

300000000
ماژول X4748-RJ45V+E - WS-X4748-RJ45V+E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4748-RJ45V+E

WS-X4748-RJ45V+E

63000000
ماژول X4748-UPOE+E - WS-X4748-UPOE+E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4748-UPOE+E

WS-X4748-UPOE+E

40500000
ماژول X4748-RJ45-E - WS-X4748-RJ45-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول X4748-RJ45-E

WS-X4748-RJ45-E

115230000
ماژول سوپر وایزر X45-SUP7L-E - WS-X45-SUP7L-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سوپر وایزر X45-SUP7L-E

WS-X45-SUP7L-E

147090000
ماژول سوپروایزر X45-SUP7-E - X45-SUP7-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سوپروایزر X45-SUP7-E

X45-SUP7-E

234990000
ماژول سوپروایزر X45-SUP8-E - WS-X45-SUP8-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سوپروایزر X45-SUP8-E

WS-X45-SUP8-E

291000000
ماژول EHWIC-4ESG-P - EHWIC-4ESG-P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول EHWIC-4ESG-P

EHWIC-4ESG-P

18750000
ماژول EHWIC-4ESG - EHWIC-4ESG
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول EHWIC-4ESG

EHWIC-4ESG

9000000
ماژول EHWIC-1GE-SFP-CU - EHWIC-1GE-SFP-CU
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول EHWIC-1GE-SFP-CU

EHWIC-1GE-SFP-CU

14250000
ماژول سیسکو EM-4BRI-NT/TE - EM-4BRI-NT/TE
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو EM-4BRI-NT/TE

EM-4BRI-NT/TE

4-port voice/fax expansion module - BRI (NT and TE) Cisco Router Network Module
49500000
ماژول سیسکو  EM2-HDA-4FXO -  EM2-HDA-4FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو EM2-HDA-4FXO

EM2-HDA-4FXO

EM2-HDA-4FXO
27000000
ماژول سیسکو NM-4B-S/T - NM-4B-S/T
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو NM-4B-S/T

NM-4B-S/T

4Port ISDNBRI Network Module Cisco Router Network Module

21900000
ماژول سیسکو NM-16A - NM-16A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو NM-16A

NM-16A

16 port Asynchronous Module Cisco Router Network Module

3600000
loading

در حال بازیابی ...