جستجو
116000000 0
توسط مارک :

پایانه ها

  • گزینه های خرید انتخابی
نوع نمایش :
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس ولیو اچ دی با MCU داخلی ValueHD C9 - VHD C9 (Buit in MCU)
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس ولیو اچ دی با MCU داخلی ValueHD C9

VHD C9 (Buit in MCU)

پایانه ویدئوکنفرانس ولیو اج دی مدل C9 برای اتاق های متوسط تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس ولیو اچ دی ValueHD C9 - ValueHD C9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس ولیو اچ دی ValueHD C9

ValueHD C9

پایانه ویدئوکنفرانس ولیو اج دی مدل C9 برای اتاق های متوسط تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 800   -  Lifesize Icon 800
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 800

Lifesize Icon 800

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز LifeSize Icon 800 برای فضاهای های بسیار بزرگ مناسب می باشد.

اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 600    - Lifesize Icon 600
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 600

Lifesize Icon 600

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز LifeSize Icon 600 برای اتاق های بزرگ مناسب می باشد.


اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 400   - Lifesize Icon 400
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 400

Lifesize Icon 400

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 400 برای اتاق های کوچک تا متوسط مناسب می باشد.

اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom RealPresence Group 700 - 1080p Eagle Eye IV 12x - RealPresence Group 700 - 1080p Eagle Eye IV 12x
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom RealPresence Group 700 - 1080p Eagle Eye IV 12x

RealPresence Group 700 - 1080p Eagle Eye IV 12x

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل Group 700 برای اتاق های بزرگ ، اتاق های آموزشی ، کلاس های آموزشی و محیط های کاری که نیازمندی های پیچیده و خاضی دارند مورد استفاده قزار می گیرد. برخی محیط ها نیازمند انعطاف پذیری بیشتری در ارتباطات محتوای صوت و تصویر با لوازم
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام  Polycom HDX9000 1080P - Polycom HDX9000
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX9000 1080P

Polycom HDX9000

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل HDX9000 برای و سالن های بزرگ و آمفی تئاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX8000 1080P - Polycom HDX8000
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX8000 1080P

Polycom HDX8000

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل HDX8000 برای اتاق ها و سالن های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX7000 1080P - Polycom HDX7000
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX7000 1080P

Polycom HDX7000

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل HDX7000 برای اتاق های کوچک تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX6000 - Polycom HDX6000
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX6000

Polycom HDX6000

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل HDX6000 برای اتاق های کوچک تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام  Polycom RealPresence Group 500 720P - Polycom RealPresence Group 500 720P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom RealPresence Group 500 720P

Polycom RealPresence Group 500 720P

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل Group 500 برای اتاق های بزرگ ، اتاق های آموزشی ، کلاس های آموزشی و محیط های کاری که نیازمندی های پیچیده و خاضی دارند مورد استفاده قزار می گیرد. برخی محیط ها نیازمند انعطاف پذیری بیشتری در ارتباطات محتوای صوت و تصویر با لوازم
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام  Polycom RealPresence Group 310 720P -  Polycom RealPresence Group 310 720P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom RealPresence Group 310 720P

Polycom RealPresence Group 310 720P

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل Group 310 برای اتاق های کوچک ، اتاق های خصوصی ، میز های کنفرانس کوچک و محیط های کاری که نیازمندی های پیچیده و خاصی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. مدل Group 310 با اینکه مناسب اتاق های کوچک و خصوصی مدیران می باشد ولی به لحا
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...