جستجو
1675000 225000
توسط مارک :

گوشی تلفن

نوع نمایش :
14 کالا
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7961G - Cisco Unified IP Phone 7961G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7961G

Cisco Unified IP Phone 7961G

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7961G
گوشی تلفن 7961G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب رده های مدیر / منشی می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6921-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6921-C-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6921-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6921-C-K9

گوشی تلفن 6921 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6921 مناسب برای استفاده عموم کاربران می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-8941-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-8941-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-8941-K9

Cisco Unified IP Phone CP-8941-K9

گوشی تلفن 8941 سیسکو که از سری تلفن های 8900 می باشد برای ارتباطات ویدئویی طراحی شده است، کیفیت صدا و تصویر در گوشی های تلفن سیسکو عالی است.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6961-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6961-C-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6961-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6961-C-K9

گوشی تلفن 6961 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 مناسب برای استفاده عموم کاربران می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6945-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6945-C-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6945-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6945-C-K9

گوشی تلفن 6945 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 مناسب برای استفاده در شبکه هایی است که بر مبنای 10/100/1000 پیاده سازی شده اند.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6941-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6941-C-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6941-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6941-C-K9

گوشی تلفن 6941 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 مناسب برای استفاده کاربران عمومی می باشد.
675000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6901-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6901-C-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6901-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6901-C-K9

گوشی تلفن 6901 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 مناسب برای استفاده در لابی ها ، آسانسور و راهرو می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7975G - Cisco Unified IP Phone 7975G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7975G

Cisco Unified IP Phone 7975G

گوشی تلفن 7975G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب رده های مدیر / منشی می باشد.
862500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7965G - Cisco Unified IP Phone 7965G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7965G

Cisco Unified IP Phone 7965G

گوشی تلفن 7965G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب رده های مدیر / منشی می باشد.
750000
540000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7962G - Cisco Unified IP Phone 7962G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7962G

Cisco Unified IP Phone 7962G

گوشی تلفن 7962G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب رده های مدیر / منشی می باشد.
290000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7942G - Cisco Unified IP Phone 7942G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7942G

Cisco Unified IP Phone 7942G

گوشی تلفن 7942G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب عموم کاربران می باشد.
300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7861 - Cisco Unified IP Phone 7861
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7861

Cisco Unified IP Phone 7861

گوشی تلفن 7861 از سری گوشی های 7800 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو با ارائه ویژگی های تلفنی متنوع و کیفیت صدای کریستالی شفاف مناسب استفاده در سازمان هایی است که محیط آنها نویزی می باشد. 7861 مناسب مدیران و اپراتور ها می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7841 - Cisco Unified IP Phone 7841
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7841

Cisco Unified IP Phone 7841

گوشی تلفن 7841 از سری گوشی های 7800 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو با ارائه ویژگی های تلفنی متنوع و کیفیت صدای کریستالی شفاف مناسب استفاده در سازمان هایی است که محیط آنها نویزی می باشد. 7841 مناسب عموم کاربران می باشد.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7911G - Cisco Unified IP Phone 7911G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7911G

Cisco Unified IP Phone 7911G

گوشی تلفن 7911G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب عموم کاربران می باشد.
287500
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...