اخبار

نمایشگاه تلکام با رویکردی جدید

نمایشگاه تلکام با رویکردی جدید؛ بستر ملی و بین المللی برای بخش های دولتی، شرکت های بزرگ مولد و بهره برداری، شرکت های کوچک و متوسط فناور را برای سرعت بخشیدن به نوآوری در فناوری ارتباطات و اطلاعات جهت رشد اقتصادی و منافع اجتماعی فراهم خواهد ساخت.

نمایشگاه تلکام مجددا به تقویم نمایشگاهی بازگشت

نمایشگاه تلکام مجددا به تقویم نمایشگاهی بازگشت

کشف 18 آسیب‌پذیری منجر به حملات اجرای کد از راه دور و DOS در نرم‌افزارهای CISCO

کشف 18 آسیب‌پذیری منجر به حملات اجرای کد از راه دور و DOS در نرم‌افزارهای CISCO

حملات امنیتی خطرناک از طریق ضعف سیم‌کارت دوم تلفن‌های همراه

حملات امنیتی خطرناک از طریق ضعف سیم‌کارت دوم تلفن‌های همراه
نظرات کاربران
ارسال نظر