جستجو
212226000 0
زیرگروه ها

نوع نمایش :
11 کالا
مقایسه
گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H308 8FXO - Allwin H308 8FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H308 8FXO

Allwin H308 8FXO

گیتوی آنالوگ آلوین H308 8FXO برای اتصال 8 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
2488500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H304 4FXO - Allwin H304 4FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H304 4FXO

Allwin H304 4FXO

گیتوی آنالوگ آلوین H304 4FXO برای اتصال 4 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
1522000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H380S 8FXS - Allwin H380S 8FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H380S 8FXS

Allwin H380S 8FXS

گیتوی آنالوگ آلوین H380S 8FXS برای اتصال 8 ماشین آنالوگ مثل گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
2079000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H340S 4FXS - Allwin H340S 4FXS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی آنالوگ آلوین Allwin H340S 4FXS

Allwin H340S 4FXS

گیتوی آنالوگ آلوین H340S 4FXS برای اتصال 4 ماشین آنالوگ مثل گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
1281000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ آلوین Allwin H120S  - Allwin H120S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ آلوین Allwin H120S

Allwin H120S

مبدل آنالوگ آلوین H120S برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مبدل H120S دارای 2 پورت FXS می باشد.
556500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ آلوین Allwin H110S  - Allwin H110S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ آلوین Allwin H110S

Allwin H110S

مبدل آنالوگ آلوین H110S برای اتصال 1 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مبدل H110S دارای 1 پورت FXS می باشد.
514500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مبدل آنالوگ آلوین Allwin H111  - Allwin H111
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ آلوین Allwin H111

Allwin H111

مبدل آنالوگ آلوین H111 برای اتصال 1 پایانه آنالوگ و یک خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل H111 می باشد که دارای 1 پورت FXS و 1 پورت FXO می باشد.
703500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H516S - Allwin H516S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H516S

Allwin H516S

گیتوی آنالوگ آلوین H516S برای اتصال 16 ماشین آنالوگ مثل گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H532S - Allwin H532S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H532S

Allwin H532S

گیتوی آنالوگ آلوین H532S برای اتصال 32 ماشین آنالوگ مثل گوشی تلفن و یا ماشین فکس به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H532O - Allwin H532O
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H532O

Allwin H532O

گیتوی آنالوگ آلوین H532O برای اتصال 32خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H516O - Allwin H516O
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیت وی آنالوگ آلوین Allwin H516O

Allwin H516O

گیتوی آنالوگ آلوین H516O برای اتصال 16 خط شهری (PSTN) به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. گیتوی های تایوانی Allwin دارای گواهینامه استاندارد اروپا می باشند.
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...