نظرسنجی
سوال یک


تماس با ما

نگین محمدی   مدیر فروش :   

  شماره مستقیم     02157921111      تلگرام /واتس آپ : 09050226556

امیر رضایی معاونت فروش :   

    شماره مستقیم     02157921104      تلگرام /واتس آپ : 09050226558

ساناز کرمی معاونت بازرگانی خارجی:

 شماره مستقیم   02157921102   تلگرام /واتس آپ : 09050226559

فرشید ریاحی کارشناس فروش :

 شماره مستقیم     02157921114      تلگرام /واتس آپ : 09050226560

اپراتور : 02157921100

فکس مستقیم : 02188002889

شماره مستقیم مدیریت : 02157921110

شماره مستقیم واحد اداری : 02157921106

شماره مستقیم واحد توسعه کسب و کار: 02157921105

شماره مستقیم  واحد مالی  02157921103

شماره مستقیم  واحد فنی   02157921107

فکس مستقیم               02188002889