مقالات
آموزش انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو

آموزش انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو

انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو
آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان در شبکه های سیسکو

آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان در شبکه های سیسکو

آموزش استفاده از سوئیچ پشتیبان برای سوئیچ ریشه در شبکه های سیسکو
آموزش استفاده از سوئیچ لایه 3 بجای روتر در سیسکو

آموزش استفاده از سوئیچ لایه 3 بجای روتر در سیسکو

پورت های ترانک می کنیم،vlanها را می سازیم...
آموزش Native VLAN در روتر و سوئیچ سیسکو

آموزش Native VLAN در روتر و سوئیچ سیسکو

اگر سازمانی را در نظر بگیریم که در یکی از VLAN ها کاربران زیادی داشته باشد
آموزش پروتکل های پورت ترانک برای سوئیچ و روتر سیسکو

آموزش پروتکل های پورت ترانک برای سوئیچ و روتر سیسکو

پورت ترانک عمل تگ زدن و تگ برداشتن روی بسته های ارسالی را انجام میدهد
آموزش مفهوم VLAN در سوئیچ و روتر سیسکو

آموزش مفهوم VLAN در سوئیچ و روتر سیسکو

Virtual LAN قابلیتی است در سوئیچ ها و روترهای سیسکو که امکان اتصال فیزیکی چندیدن سیستم را که در گروه های متفاوت قرار دارند به یک سوئیچ یا روتر فراهم میکند
آموزش اعمال هم زمان یک دستور بر تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو

آموزش اعمال هم زمان یک دستور بر تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو

گاها پیش می آید که میخواهید یک دستور را روی تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو اعمال کنید
آموزش port-security violation در سوئیچ یا روتر سیسکو

آموزش port-security violation در سوئیچ یا روتر سیسکو

میتوان پورت های سوئیچ یا روتر سیسکو را طوری تنظیم کرد که کامپیوتر متجاوز به شبکه و پورت وصل شود
آموزش استفاده از login time out برای سوئیچ و روتر سیسکو

آموزش استفاده از login time out برای سوئیچ و روتر سیسکو

هنگام اتصال از طریق کایل کنسول یا ریموت (Telnet-SSH) به سوئیچ یا روتر سیسکو