82170000 0

کارت استریسک

نوع نمایش :
49 کالا
کارت آنالوگ 4 پورت Digium 1A4B00F - Digium 1A4B00F
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ 4 پورت Digium 1A4B00F

Digium 1A4B00F

استریسک کارت 4 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1A4B01F را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری ح
کارت دیجیتال سنگوما 4 پورت Sangoma A104De - Sangoma A104De
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما 4 پورت Sangoma A104De

Sangoma A104De

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزاری حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
82170000
کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101De - Sangoma A101De
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101De

Sangoma A101De

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
23463000
کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101e - Sangoma A101e
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101e

Sangoma A101e

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
13464000
کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101D - Sangoma A101D
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101D

Sangoma A101D

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
20790000
کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101De - Sangoma A101
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101De

Sangoma A101

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
13464000
کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102De - Sangoma A102De
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102De

Sangoma A102De

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
34254000
کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102e - Sangoma A102e
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102e

Sangoma A102e

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
22275000
کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102D - Sangoma A102D
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102D

Sangoma A102D

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
34254000
کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102 - Sangoma A102
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102

Sangoma A102

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
22275000
ماژول 2 پورت FXS سنگوما Sangoma A200-FXS - Sangoma A200-FXS
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول 2 پورت FXS سنگوما Sangoma A200-FXS

Sangoma A200-FXS

3300000
ماژول 2 پورت FXO سنگوما Sangoma A200-FXO - Sangoma A200-FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول 2 پورت FXO سنگوما Sangoma A200-FXO

Sangoma A200-FXO

3465000
کارت دیجیتال دیجیوم دو پورت Digium 1TE235BF - Digium 1TE235BF
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال دیجیوم دو پورت Digium 1TE235BF

Digium 1TE235BF

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
کارت آنالوگ دیجیوم  24 پورت Digium 1TDM2400PLF - Digium 1TDM2400PLF
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400PLF

Digium 1TDM2400PLF

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1TDM2400ELF را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری حذف
کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE132 - Digium TE132
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE132

Digium TE132

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400ELF - Digium 1TDM2400ELF
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400ELF

Digium 1TDM2400ELF

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE134 - Digium TE134
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE134

Digium TE134

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE133 - Digium TE133
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE133

Digium TE133

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE131 - Digium TE131
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE131

Digium TE131

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400E - Digium AEX2400E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400E

Digium AEX2400E

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
loading

در حال بازیابی ...