کنفرانس

سازنده
مدل
کاربرد
نوع نمایش :
31 کالا
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000-B - Meeteasy MVOICE 8000-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000-B

Meeteasy MVOICE 8000-B

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 8000-B می باشد.7119000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 - Meeteasy MVOICE 8000
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000

Meeteasy MVOICE 8000

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 8000 می باشد.
6489000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 EX-B - Meeteasy MVOICE 8000 EX-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 EX-B

Meeteasy MVOICE 8000 EX-B

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 8000 EX-B می باشد.
9660000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 EX - Meeteasy MVOICE 8000 EX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 EX

Meeteasy MVOICE 8000 EX

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 8000 EX می باشد.
8799000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 5000 -B - Meeteasy MVOICE 5000 -B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 5000 -B

Meeteasy MVOICE 5000 -B

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 5000 -B می باشد.
3759000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 5000 - Meeteasy MVOICE 5000
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 5000

Meeteasy MVOICE 5000

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 5000 می باشد.
3339000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 3000-B - Meeteasy MVOICE 3000-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 3000-B

Meeteasy MVOICE 3000-B

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 3000 -B می باشد.
4599000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 3000  - Meeteasy MVOICE 3000
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 3000

Meeteasy MVOICE 3000

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 3000 می باشد.
3969000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 1000 -B - Meeteasy MVOICE 1000 -B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 1000 -B

Meeteasy MVOICE 1000 -B

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 1000 -B می باشد.
3339000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 1000 - Meeteasy MVOICE 1000
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 1000

Meeteasy MVOICE 1000

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 1000 می باشد.
2709000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid-B - Meeteasy Mid-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid-B

Meeteasy Mid-B

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid-B می باشد.
8316000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid EX - Meeteasy Mid EX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid EX

Meeteasy Mid EX

اگر در کنفرانس های حساس تجاری خود می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid EX می باشد.
11277000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid EX-B - Meeteasy Mid EX-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid EX-B

Meeteasy Mid EX-B

اگر در کنفرانس های متوسط تا بزرگ تجاری خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid EX-B می باشد.
11676000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid-HC - Meeteasy Mid-HC
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid-HC

Meeteasy Mid-HC

اگر در کنفرانس های خود تمایل به تجربه کیفیت متفاوت از صدا را دارید , استفاده از دستگاه های سری Mid-HC بهترین انتخاب برای برگزاری جلسات شما خواهد بود.

12474000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid HC-B - Meeteasy Mid HC-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid HC-B

Meeteasy Mid HC-B

اگر در کنفرانس های بزرگ خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت باور نکردنی از صدا را در جلسات خود تجربه کنید , استفاده از دستگاه های سری Mid HC-B بهترین گزینه برای برگزاری جلسات باشد.
13062000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid - Meeteasy Mid
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid

Meeteasy Mid

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid می باشد.
7728000
تلفن های کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid2-B - Meeteasy Mid2-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن های کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid2-B

Meeteasy Mid2-B

اگر در کنفرانس های تجاری خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid2-B می باشد.
11277000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid2 EX - Meeteasy Mid2 EX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid2 EX

Meeteasy Mid2 EX

اگر در کنفرانس های تجاری خود می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنیددستگاه های سری Mid2 EX انتخابی مناسب برای برگزاری جلسات شما می باشد.
14259000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid2 EX-B - Meeteasy Mid2 EX-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid2 EX-B

Meeteasy Mid2 EX-B

اگر در کنفرانس های تجاری خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid2 EX-B می باشد.
14847000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid2 - Meeteasy Mid2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid2

Meeteasy Mid2

اگر در کنفرانس های خود تمایل به استفاده همزمان صدا و تصویر با کیفیت عالی را دارید, تلفن کنفرانس های میت ایزی سری Mid2 جوابگو نیاز شما خواهد بود.
10689000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mini - Meeteasy Mini
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mini

Meeteasy Mini

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن هایی کاربردی هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mini می باشد.
6531000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mini2 - Meeteasy Mini2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mini2

Meeteasy Mini2

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود میخواهید از تلفن های استثنایی با کیفیت عالی صدا استفاده کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mini2 می باشد.
8316000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mini2-B - Meeteasy Mini2-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mini2-B

Meeteasy Mini2-B

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mini2-B می باشد.
8904000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mini-B - Meeteasy Mini-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mini-B

Meeteasy Mini-B

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mini-B می باشد.
7119000
loading

در حال بازیابی ...