24712500 0
توسط نوع

کنفرانس

سازنده
مدل
کاربرد
نوع نمایش :
31 کالا
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000-B - Meeteasy MVOICE 8000-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000-B

Meeteasy MVOICE 8000-B

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 8000-B می باشد.1322000
4407000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 - Meeteasy MVOICE 8000
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000

Meeteasy MVOICE 8000

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 8000 می باشد.
1205000
4017000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 EX-B - Meeteasy MVOICE 8000 EX-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 EX-B

Meeteasy MVOICE 8000 EX-B

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 8000 EX-B می باشد.
1751000
5837000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 EX - Meeteasy MVOICE 8000 EX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 8000 EX

Meeteasy MVOICE 8000 EX

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 8000 EX می باشد.
1634000
5447000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 5000 -B - Meeteasy MVOICE 5000 -B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 5000 -B

Meeteasy MVOICE 5000 -B

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 5000 -B می باشد.
698000
2327000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 5000 - Meeteasy MVOICE 5000
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 5000

Meeteasy MVOICE 5000

اگر در سالن کنفرانس های بزرگ خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 5000 می باشد.
620000
2067000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 3000-B - Meeteasy MVOICE 3000-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 3000-B

Meeteasy MVOICE 3000-B

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 3000 -B می باشد.
620000
2847000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 3000  - Meeteasy MVOICE 3000
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 3000

Meeteasy MVOICE 3000

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 3000 می باشد.
542000
2457000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 1000 -B - Meeteasy MVOICE 1000 -B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 1000 -B

Meeteasy MVOICE 1000 -B

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا با بهره گیری از تکنولوژی بلوتوث هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 1000 -B می باشد.
581000
2067000
اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 1000 - Meeteasy MVOICE 1000
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اسپیکر فون میت ایزی Meeteasy MVOICE 1000

Meeteasy MVOICE 1000

اگر در سالن کنفرانس های کوچک خود به دنبال کیفیت فوق العاده از صدا هستید ،پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری MVOICE 1000 می باشد.
503000
1677000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid-B - Meeteasy Mid-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid-B

Meeteasy Mid-B

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid-B می باشد.
1578000
5148000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid EX - Meeteasy Mid EX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid EX

Meeteasy Mid EX

اگر در کنفرانس های حساس تجاری خود می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid EX می باشد.
2094000
6981000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid EX-B - Meeteasy Mid EX-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid EX-B

Meeteasy Mid EX-B

اگر در کنفرانس های متوسط تا بزرگ تجاری خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid EX-B می باشد.
2303000
7228000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid-HC - Meeteasy Mid-HC
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid-HC

Meeteasy Mid-HC

اگر در کنفرانس های خود تمایل به تجربه کیفیت متفاوت از صدا را دارید , استفاده از دستگاه های سری Mid-HC بهترین انتخاب برای برگزاری جلسات شما خواهد بود.

2316000
7722000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid HC-B - Meeteasy Mid HC-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid HC-B

Meeteasy Mid HC-B

اگر در کنفرانس های بزرگ خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت باور نکردنی از صدا را در جلسات خود تجربه کنید , استفاده از دستگاه های سری Mid HC-B بهترین گزینه برای برگزاری جلسات باشد.
2547000
8086000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid - Meeteasy Mid
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid

Meeteasy Mid

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid می باشد.
1435000
4784000
تلفن های کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid2-B - Meeteasy Mid2-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن های کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid2-B

Meeteasy Mid2-B

اگر در کنفرانس های تجاری خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid2-B می باشد.
2183000
6981000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid2 EX - Meeteasy Mid2 EX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid2 EX

Meeteasy Mid2 EX

اگر در کنفرانس های تجاری خود می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنیددستگاه های سری Mid2 EX انتخابی مناسب برای برگزاری جلسات شما می باشد.
2648000
8827000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid2 EX-B - Meeteasy Mid2 EX-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mid2 EX-B

Meeteasy Mid2 EX-B

اگر در کنفرانس های تجاری خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid2 EX-B می باشد.
2912000
9191000
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid2 - Meeteasy Mid2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mid2

Meeteasy Mid2

اگر در کنفرانس های خود تمایل به استفاده همزمان صدا و تصویر با کیفیت عالی را دارید, تلفن کنفرانس های میت ایزی سری Mid2 جوابگو نیاز شما خواهد بود.
1985000
6362500
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mini - Meeteasy Mini
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mini

Meeteasy Mini

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن هایی کاربردی هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mini می باشد.
1212000
3887500
تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mini2 - Meeteasy Mini2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس میت ایزی Meeteasy Mini2

Meeteasy Mini2

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود میخواهید از تلفن های استثنایی با کیفیت عالی صدا استفاده کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mini2 می باشد.
1544000
4950000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mini2-B - Meeteasy Mini2-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mini2-B

Meeteasy Mini2-B

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mini2-B می باشد.
1698000
1698000
تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mini-B - Meeteasy Mini-B
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تلفن کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث میت ایزی Meeteasy Mini-B

Meeteasy Mini-B

اگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mini-B می باشد.
1342000
1342000

در حال بازیابی ...