سانترال (مرکز تلفن)

نوع نمایش :
21 کالا
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D400  - D400
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D400

D400

25464000
50928000
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D200  - D200
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D200

D200

17808000
31776000
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D300  - D300
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D300

D300

23562000
41352000
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6510 - UCM6510
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6510

UCM6510


UCM6510 از مرکز تلفن های پرظرفیت ظرفیت گرند استریم می باشد. زمانی که از مرکز تلفن های تحت شبکه صحبت می کنیم ، انتظار داریم تمام ویژگی های یک مرکز تلفن حرفه ای را داشته باشد. مقرون به صرفه بودن از دیگر انتظارات ما برای انتخاب مرکز تلفن های پرظرفیت ظرفیت گرند استریم می باشد.
41979000
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6208 - UCM6208
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6208

UCM6208

19929000
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6204 - UCM6204
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6204

UCM6204

11529000
مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6202 - UCM6202
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن گرنداستریم مدل UCM6202

UCM6202

7581000
8379000
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D50 - D50
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D50

D50

6660000
15645000
مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D100  - D100
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن کم ظرفیت دلتا D100

D100

17575000
19425000
مرکز تلفن گرنداستریم مدل Grandstream UCM6116 - Grandstream UCM6116
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن گرنداستریم مدل Grandstream UCM6116

Grandstream UCM6116

13250000
مرکز تلفن سنگوما مدل Free PBX Phone System 50 - Free PBX Phone System 50
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
توقف تولید

مرکز تلفن سنگوما مدل Free PBX Phone System 50

Free PBX Phone System 50

توقف تولید
مرکز تلفن سنگوما مدل Free PBX Phone System 40 - Free PBX Phone System 40
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
توقف تولید

مرکز تلفن سنگوما مدل Free PBX Phone System 40

Free PBX Phone System 40

توقف تولید
مرکز تلفن سنگوما مدل Free PBX Phone System 10 - Free PBX Phone System 10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
توقف تولید

مرکز تلفن سنگوما مدل Free PBX Phone System 10

Free PBX Phone System 10

توقف تولید
loading

در حال بازیابی ...