فروشگاه نت استاک
نظرسنجی
سوال یک


تعریف داخلی در مرکز تلفن آوا

برای تعریف داخلی‌ یا داخلی‌های SIP بر روی مرکز تلفن باید وارد منوی Extensions از طریق منو بار مرکز تلفن  و یا از طریق Configuration/Extensions شوید و مراحل زیر را طی نمایید:

وارد گزینه Add Extension(s) شوید
فیلد Extension Number(s) برای تعیین شماره داخلی‌ یا داخلی‌ها در نظر گرفته ‌شده است. مقدار وارد شده در این فیلد تنها از نوع عدد بوده و می‌تواند حداکثر 10 رقمی انتخاب شود. در حالت کلی نحوه تعریف شماره داخلی‌ یا داخلی‌ها در این فیلد در قالب چهار حالت امکان‌پذیر است.

  1. تعریف یک داخلی‌: شماره مورد نظر در این قسمت برای داخلی‌ جدید وارد می‌شود.
  2. تعریف گروهی داخلی‌ها ترتیبی: شماره ابتدایی از شماره انتهایی با یک خط تیره (-) از هم جدا می‌شوند.(200-100)
  3. تعریف گروهی داخلی‌ها غیرترتیبی: در این حالت هنگامی‌که شماره‌ داخلی‌ها پشت سر هم نباشد با یک علامت (,)از هم جدا می‌شوند.(100,108,220,320)
  4. ترکیبی از حالت های 2 و 3 : ترکیبی از( – و ,   )میباشد بصورت مثال(100-200,255,290)

در ادامه..

PIN Code : پسورد داخلی را میتوانید random  قرار دهید و یا بصورت دستی پسورد دلخواه خود را وارد نمایید.

Ext. Type : نوع پروتکل مخابراتی داخلی یا داخلی ها را میتوانید مشخص کنید

IP Address : اگر داخلی‌ مورد نظر با آدرس IP مشخصی اجازه Registering در مرکز را داشته باشد باید در فیلد IP Address مشخص شود. چنانچه IP Address خاصی مد نظر نباشد و امکان اتصال با هر آدرسی به مرکز فراهم ‌شده باشد، این پارامتر را مقدار Any قرار دهید.

Submit را بزنید

برای اعمال تغییرات Safe Apply را بزنید تا تغییرات جدید انجام می‌شود.

سبد خرید
    سفارش شما

    جمع سبد : 0