12500000 0
مارک

RAM

نوع نمایش :
120 کالا
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-3200 P06031-H21

HPE 16GB DDR4-3200 P06031-H21

رم اچ پی مدل P06031-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3700000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2933 P19042-X21

HPE 16GB DDR4-2933 P19042-X21

رم اچ پی مدل P19042-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3900000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2933 P00922-X21

HPE 16GB DDR4-2933 P00922-X21

رم اچ پی مدل P00922-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3900000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2933 P00922-K21

HPE 16GB DDR4-2933 P00922-K21

رم اچ پی مدل P00922-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3900000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2933 P00922-H21

HPE 16GB DDR4-2933 P00922-H21

رم اچ پی مدل P00922-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3900000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2666 835955-X21

HPE 16GB DDR4-2666 835955-X21

رم اچ پی مدل 835955-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3700000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2666 835955-K21

HPE 16GB DDR4-2666 835955-K21

رم اچ پی مدل 835955-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3700000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2666 835955-H21

HPE 16GB DDR4-2666 835955-H21

رم اچ پی مدل 835955-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3700000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P06035-H21

HPE 64GB DDR4-3200 P06035-H21

رم اچ پی مدل P06035-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
12500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-2933 P19045-X21

HPE 64GB DDR4-2933 P19045-X21

رم اچ پی مدل P19045-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
12500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2666 815098-K21

HPE 16GB DDR4-2666 815098-K21

رم اچ پی مدل 815098-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3600000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-2666 815098-H21

HPE 16GB DDR4-2666 815098-H21

رم اچ پی مدل 815098-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3600000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB PC3L-10600L 647903-B21

HPE 32GB PC3L-10600L 647903-B21

رم اچ پی مدل 647903-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3200000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB PC3-14900L 708643-B21

HPE 32GB PC3-14900L 708643-B21

رم اچ پی مدل 708643-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3100000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 24GB PC3L-10600R 761501-B21

HPE 24GB PC3L-10600R 761501-B21

رم اچ پی مدل 761501-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
2950000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3L-12800R 713985-B21

HPE 16GB PC3L-12800R 713985-B21

رم اچ پی مدل 713985-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1150000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3L-10600R 647901-B21

HPE 16GB PC3L-10600R 647901-B21

رم اچ پی مدل 647901-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1150000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3L-10600R 647883-B21

HPE 16GB PC3L-10600R 647883-B21

رم اچ پی مدل 647883-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1100000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3-14900R 708641-B21

HPE 16GB PC3-14900R 708641-B21

رم اچ پی مدل 708641-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1150000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3-12800R 672633-B21

HPE 16GB PC3-12800R 672633-B21

رم اچ پی مدل 672633-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1150000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3-12800R 672631-B21

HPE 16GB PC3-12800R 672631-B21

رم اچ پی مدل 672631-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1150000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3L-12800R 731765-B21

HPE 8GB PC3L-12800R 731765-B21

رم اچ پی مدل 731765-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
900000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3-14900R 731761-B21

HPE 8GB PC3-14900R 731761-B21

رم اچ پی مدل 731761-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
900000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3-12800R 647899-B21

HPE 8GB PC3-12800R 647899-B21

رم اچ پی مدل 647899-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
900000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ