39000000 0
مارک

RAM

نوع نمایش :
120 کالا
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P07654-X21

HPE 256GB DDR4-3200 P07654-X21

رم اچ پی مدل P07654-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
0
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P07654-H21

HPE 256GB DDR4-3200 P07654-H21

رم اچ پی مدل P07654-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
0
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P06039-H21

HPE 256GB DDR4-3200 P06039-H21

رم اچ پی مدل P06039-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
0
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3L-10600R 647883-B21

HPE 16GB PC3L-10600R 647883-B21

رم اچ پی مدل 647883-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1050000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3L-10600E 647909-B21

HPE 8GB PC3L-10600E 647909-B21

رم اچ پی مدل 647909-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1200000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3-14900E 708635-B21

HPE 8GB PC3-14900E 708635-B21

رم اچ پی مدل 708635-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1200000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3-12800E 669324-B21

HPE 8GB PC3-12800E 669324-B21

رم اچ پی مدل 669324-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1200000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3L-12800R 713983-B21

HPE 8GB PC3L-12800R 713983-B21

رم اچ پی مدل 713983-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
750000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3L-10600R 647897-B21

HPE 8GB PC3L-10600R 647897-B21

رم اچ پی مدل 647897-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
750000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3L-10600R 647877-B21

HPE 8GB PC3L-10600R 647877-B21

رم اچ پی مدل 647877-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
750000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3-14900R 708639-B21

HPE 8GB PC3-14900R 708639-B21

رم اچ پی مدل 708639-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
750000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3-12800R 695793-B21

HPE 8GB PC3-12800R 695793-B21

رم اچ پی مدل 695793-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
750000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 8GB PC3-12800R 690802-B21

HPE 8GB PC3-12800R 690802-B21

رم اچ پی مدل 690802-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
750000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 4GB PC3L-12800R 713981-B21

HPE 4GB PC3L-12800R 713981-B21

رم اچ پی مدل 713981-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
650000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 4GB PC3L-10600R 647893-B21

HPE 4GB PC3L-10600R 647893-B21

رم اچ پی مدل 647893-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
650000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 4GB PC3L-10600R 647871-B21

HPE 4GB PC3L-10600R 647871-B21

رم اچ پی مدل 647871-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
650000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB PC3L-10600L 647903-B21

HPE 32GB PC3L-10600L 647903-B21

رم اچ پی مدل 647903-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
2600000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB PC3-14900L 708643-B21

HPE 32GB PC3-14900L 708643-B21

رم اچ پی مدل 708643-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
2500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 24GB PC3L-10600R 761501-B21

HPE 24GB PC3L-10600R 761501-B21

رم اچ پی مدل 761501-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
0
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3L-12800R 713985-B21

HPE 16GB PC3L-12800R 713985-B21

رم اچ پی مدل 713985-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1100000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3L-10600R 647901-B21

HPE 16GB PC3L-10600R 647901-B21

رم اچ پی مدل 647901-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1100000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3-14900R 708641-B21

HPE 16GB PC3-14900R 708641-B21

رم اچ پی مدل 708641-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1100000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3-12800R 672633-B21

HPE 16GB PC3-12800R 672633-B21

رم اچ پی مدل 672633-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1100000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB PC3-12800R 672631-B21

HPE 16GB PC3-12800R 672631-B21

رم اچ پی مدل 672631-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1100000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ