43000000 0
مارک

RAM

نوع نمایش :
120 کالا
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P06039-K21

HPE 256GB DDR4-3200 P06039-K21

رم اچ پی مدل P06039-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
42000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P07652-H21

HPE 128GB DDR4-3200 P07652-H21

رم اچ پی مدل P07652-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P07654-X21

HPE 256GB DDR4-3200 P07654-X21

رم اچ پی مدل P07654-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
43000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P07654-H21

HPE 256GB DDR4-3200 P07654-H21

رم اچ پی مدل P07654-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
43000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P06039-X21

HPE-256GB-DDR4-3200-P06039-X21

رم اچ پی مدل P06039-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
42000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 256GB DDR4-3200 P06039-H21

HPE 256GB DDR4-3200 P06039-H21

رم اچ پی مدل P06039-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
42000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P06037-X21

HPE 128GB DDR4-3200 P06037-X21

رم اچ پی مدل P06037-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P06037-K21

HPE 128GB DDR4-3200 P06037-K21

رم اچ پی مدل P06037-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-3200 P06037-H21

HPE 128GB DDR4-3200 P06037-H21

رم اچ پی مدل P06037-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
39000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-2933 P19047-X21

HPE 128GB DDR4-2933 P19047-X21

رم اچ پی مدل P19047-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
29000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-2933 P11040-X21

HPE 128GB DDR4-2933 P11040-X21

رم اچ پی مدل P11040-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
29000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-2933 P11040-K21

HPE 128GB DDR4-2933 P11040-K21

رم اچ پی مدل P11040-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
29000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 128GB DDR4-2933 P11040-H21

HPE 128GB DDR4-2933 P11040-H21

رم اچ پی مدل P11040-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
29000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P07650-X21

HPE 64GB DDR4-3200 P07650-X21

رم اچ پی مدل P07650-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
19000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P07650-H21

HPE 64GB DDR4-3200 P07650-H21

رم اچ پی مدل P07650-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
19000000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P06035-X21

HPE 64GB DDR4-3200 P06035-X21

رم اچ پی مدل P06035-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
19500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 64GB DDR4-3200 P06035-K21

HPE 64GB DDR4-3200 P06035-K21

رم اچ پی مدل P06035-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
19500000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P40007-K21

HPE 32GB DDR4-3200 P40007-K21

رم اچ پی مدل P40007-K21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3950000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P40007-H21

HPE 32GB DDR4-3200 P40007-H21

رم اچ پی مدل P40007-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3950000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P40007-B21

HPE 32GB DDR4-3200 P40007-B21

رم اچ پی مدل P40007-B21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
3950000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P38454-H21

HPE 32GB DDR4-3200 P38454-H21

رم اچ پی مدل P38454-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
4100000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P07646-X21

HPE 32GB DDR4-3200 P07646-X21

رم اچ پی مدل P07646-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
5200000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 32GB DDR4-3200 P07646-H21

HPE 32GB DDR4-3200 P07646-H21

رم اچ پی مدل P07646-H21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
5200000
0
مقایسه

رم اچ پی HPE 16GB DDR4-3200 P07640-X21

HPE 16GB DDR4-3200 P07640-X21

رم اچ پی مدل P07640-X21 تاثیر شگرفی در افزایش سرعت پردازنده‌ها، بهینه‌سازی منابع و مجازی‌سازی دارد.
1850000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ