سوئیچ

نوع نمایش :
317 کالا
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-S

WS-C3850-24XS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
430000000
7000
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24S-S

WS-C3850-24S-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-24S-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
310000000
3900
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-S

WS-C3850-12XS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-S از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
295000000
6000
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-48Y4C-E

Cisco C9500-48Y4C-E

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-48Y4C-E اساساً برای پشتیبانی از پورت‌های فیبرهای نوری و نیز فضای ابری در سازمان‌های بزرگ طراحی شده است.
1102000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-48Y4C-A

Cisco C9500-48Y4C-A

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-48Y4C-A اساساً برای پشتیبانی از پورت‌های فیبرهای نوری و نیز فضای ابری در سازمان‌های بزرگ طراحی شده است.
1202000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-32QC-E

Cisco C9500-32QC-E

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-32QC-E اساساً برای پشتیبانی از پورت‌های فیبرهای نوری و نیز فضای ابری در سازمان‌های بزرگ طراحی شده است.
1143000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-32QC-A

Cisco C9500-32QC-A

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-32QC-A اساساً برای پشتیبانی از پورت‌های فیبرهای نوری و نیز فضای ابری در سازمان‌های بزرگ طراحی شده است.
1153265000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-24Y4C-E

Cisco C9500-24Y4C-E

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-24Y4C-E اساساً برای پشتیبانی از پورت‌های فیبرهای نوری و نیز فضای ابری در سازمان‌های بزرگ طراحی شده است
1136000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-32C-E

Cisco C9500-32C-E

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-32C-E اساساً برای پشتیبانی از پورت‌های فیبرهای نوری و نیز فضای ابری در سازمان‌های بزرگ طراحی شده است.
1155000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-32C-A

Cisco C9500-32C-A

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-32C-A اساساً برای پشتیبانی از پورت‌های فیبرهای نوری و نیز فضای ابری در سازمان‌های بزرگ طراحی شده است.
1166000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-24Y4C-A

Cisco C9500-24Y4C-A

سوئیچ سیسکو مدل Cisco C9500-24Y4C-A اساساً برای پشتیبانی از پورت‌های فیبرهای نوری و نیز فضای ابری در سازمان‌های بزرگ طراحی شده است.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750-24PS-E

WS-C3750-24PS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-24PS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750-24PS-S

WS-C3750-24PS-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-24PS-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750-24TS-S

WS-C3750-24TS-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-24TS-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750-24TS-E

WS-C3750-24TS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-24TS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24T-S

WS-C3750G-24T-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24T-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24T-E

WS-C3750G-24T-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24T-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24TS-E

WS-C3750G-24TS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24TS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24TS-S

WS-C3750G-24TS-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-24TS-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-48TS-E

WS-C3750G-48TS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750G-48TS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750-48TS-E

WS-C3750-48TS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-48TS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750-48TS-S

WS-C3750-48TS-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-48TS-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750-48PS-E

WS-C3750-48PS-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C3750-48PS-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TS-I

WS-C2960XR-48TS-I

سوئیچ سیسکو 2960XR-48TS-I از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-XR می باشد
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ