600000000 5700000

پایانه ها

گزینه های خرید انتخابی
نوع نمایش :
14 کالا
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس مگاتل Megatel P3

Megatel P3 (Buit in MCU)

پایانه ویدئوکنفرانس مگاتل مدل P3 برای اتاق های متوسط تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
70000000
2000
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس مگاتل با MCU داخلی Megatel P9

Megatel P9 (Buit in MCU)

پایانه ویدئوکنفرانس مگاتل مدل P9 برای اتاق های متوسط تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
82500000
2500
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس مگاتل Megatel P9

Megatel P9

پایانه ویدئوکنفرانس مگاتل مدل P9 برای اتاق های متوسط تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
66000000
2000
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 800

Lifesize Icon 800

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز LifeSize Icon 800 برای فضاهای های بسیار بزرگ مناسب می باشد.

288522000
0
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 600

Lifesize Icon 600

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز LifeSize Icon 600 برای اتاق های بزرگ مناسب می باشد.


264498000
0
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 400

Lifesize Icon 400

پایانه ویدئوکنفرانس لایف سایز Lifesize Icon 400 برای اتاق های کوچک تا متوسط مناسب می باشد.

124800000
0
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom RealPresence Group 700 - 1080p Eagle Eye IV 12x

RealPresence Group 700 - 1080p Eagle Eye IV 12x

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل Group 700 برای اتاق های بزرگ ، اتاق های آموزشی ، کلاس های آموزشی و محیط های کاری که نیازمندی های پیچیده و خاضی دارند مورد استفاده قزار می گیرد. برخی محیط ها نیازمند انعطاف پذیری بیشتری در ارتباطات محتوای صوت و تصویر با لوازم
600000000
6000
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX9000 1080P

Polycom HDX9000

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل HDX9000 برای و سالن های بزرگ و آمفی تئاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

215000000
3500
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX8000 1080P

Polycom HDX8000

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل HDX8000 برای اتاق ها و سالن های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

192000000
3000
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX7000 1080P

Polycom HDX7000

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل HDX7000 برای اتاق های کوچک تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.
178000000
2500
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom HDX6000

Polycom HDX6000

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل HDX6000 برای اتاق های کوچک تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.
70000000
3500
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom RealPresence Group 500 720P

Polycom RealPresence Group 500 720P

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل Group 500 برای اتاق های بزرگ ، اتاق های آموزشی ، کلاس های آموزشی و محیط های کاری که نیازمندی های پیچیده و خاضی دارند مورد استفاده قزار می گیرد. برخی محیط ها نیازمند انعطاف پذیری بیشتری در ارتباطات محتوای صوت و تصویر با لوازم
270000000
9000
مقایسه

پایانه ویدئوکنفرانس پلی کام Polycom RealPresence Group 310 720P

Polycom RealPresence Group 310 720P

پایانه ویدئوکنفرانس پلیکام مدل Group 310 برای اتاق های کوچک ، اتاق های خصوصی ، میز های کنفرانس کوچک و محیط های کاری که نیازمندی های پیچیده و خاصی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. مدل Group 310 با اینکه مناسب اتاق های کوچک و خصوصی مدیران می باشد ولی به لحا
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ