2043090000 0
زیرگروه ها

نوع نمایش :
893 کالا
اینترکام رومیزی تحت شبکه با صفحه نمایش لمسی جوان پردازش - Javan Pardazesh Touch SIP Desktop Intercom
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام رومیزی تحت شبکه با صفحه نمایش لمسی جوان پردازش

Javan Pardazesh Touch SIP Desktop Intercom

اینترکام رو میزی تحت شبکه جوان پردازش می تواند به عنوان یک نقطه پایانی و عملکردی شبیه گوشی تلفن دارای میکروفون گردن غازی را داشته باشد.
0
اینترکام تصویری تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh SIP Video Intercom
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام تصویری تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh SIP Video Intercom

اینترکام تحت شبکه جوان پردازش می توانید به عنوان یک نقطه پایانی و عملکردی شبیه گوشی تلفن بدون هندست را داشته باشد.
0
اینترکام تصویری تک دکمه تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh SIP Video Intercom one Button
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام تصویری تک دکمه تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh SIP Video Intercom one Button

اینترکام تحت شبکه جوان پردازش می توانید به عنوان یک نقطه پایانی و عملکردی شبیه گوشی تلفن بدون هندست را داشته باشد.
0
اینترکام رومیزی تحت شبکه جوان پردازش -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام رومیزی تحت شبکه جوان پردازش

0
آمپلی فایر 300 وات 2 زون تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh SIP Amplifire 300w 2Zone
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 300 وات 2 زون تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh SIP Amplifire 300w 2Zone

آمپلی فایر تحت شبکه جوان پردازش مدل JP SAMP300 2ZONE مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
0
آمپلی فایر 300 وات تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh SIP Amplifire 300w
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آمپلی فایر 300 وات تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh SIP Amplifire 300w

آمپلی فایر تحت شبکه جوان پردازش مدل JP SAMP300 مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
0
اینترکام صوتی تک دکمه تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh SIP Audio Intercom one Button
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اینترکام صوتی تک دکمه تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh SIP Audio Intercom one Button

اینترکام تحت شبکه جوان پردازش می توانید به عنوان یک نقطه پایانی و عملکردی شبیه گوشی تلفن بدون هندست را داشته باشد.
0
بلندگوی 30 وات شیپوری تحت شبکه جوان پردازش -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 30 وات شیپوری تحت شبکه جوان پردازش

بلندگوی شیپوری تحت شبکه مناسب برای استفاده در محیط های باز و نویزی می باشد .
0
بلندگوی 15 وات شیپوری تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh Wall Mount SIP Speaker 15w
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 15 وات شیپوری تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh Wall Mount SIP Speaker 15w

بلندگوی شیپوری تحت شبکه مناسب برای استفاده در محیط های باز و نویزی می باشد .
0
مبدل آمپلی فایر آنالوگ به SIP جوان پردازش - Javan Pardazesh Analog to SIP Converter
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آمپلی فایر آنالوگ به SIP جوان پردازش

Javan Pardazesh Analog to SIP Converter

مبدل آمپلی فایر آنالوگ به SIP یا آنالوگ به شبکه جوان پردازش مدل JP AtSC مناسب برای استفاده در سیستم پیجینگ تحت شبکه می باشد.
0
بلندگوی 10 وات سقفی تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh Ceiling SIP Speaker 10w
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 10 وات سقفی تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh Ceiling SIP Speaker 10w

بلندگوی سقفی تحت شبکه جوان پردازش در چهار توان 5 ، 10 و 15 و 20 وات تولید می شوند.
0
بلندگوی 5 وات سقفی تحت شبکه جوان پردازش - Javan Pardazesh Ceiling SIP Speaker 5w
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بلندگوی 5 وات سقفی تحت شبکه جوان پردازش

Javan Pardazesh Ceiling SIP Speaker 5w

بلندگوی سقفی تحت شبکه جوان پردازش در چهار توان 5 ، 10 و 15 و 20 وات تولید می شوند.
0
ماژول سیسکو SFP-10G-BX40U-I - Cisco SFP-10G BX40U-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو SFP-10G-BX40U-I

Cisco SFP-10G BX40U-I

1260000
ماژول سیسکو SFP-10G-BX40D-I - Cisco SFP-10G-BX40D-I
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول سیسکو SFP-10G-BX40D-I

Cisco SFP-10G-BX40D-I

1120000
سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48T-E - Cisco-C9300-48T-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48T-E

Cisco-C9300-48T-E

سوئیچ سیسکو C9300-48T-E از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 9300 می باشد.
90270000
سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48S-E - -Cisco-C9300-48S-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48S-E

-Cisco-C9300-48S-E

سوئیچ سیسکو C9300-48S-E از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 9300 می باشد.
270570000
سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48S-A - Cisco-C9300-48S-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48S-A

Cisco-C9300-48S-A

سوئیچ سیسکو C9300-48S-A از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 9300 می باشد.
320970000
سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48P-E - Cisco C9300-48P-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48P-E

Cisco C9300-48P-E

سوئیچ سیسکو C9300-48P-E از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 9300 می باشد.
155370000
سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48P-A - Cisco C9300-48P-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48P-A

Cisco C9300-48P-A

سوئیچ سیسکو C9300-48P-A از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 9300 می باشد.
172560000
سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24U-E - Cisco C9300-24U-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24U-E

Cisco C9300-24U-E

سوئیچ سیسکو C9300-24U-E از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 9300 می باشد.
63000000
سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24U-A - Cisco C9300-24U-A
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24U-A

Cisco C9300-24U-A

سوئیچ سیسکو C9300-24U-A از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 9300 می باشد.
72000000
سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24T-E - Cisco C9300-24T-E
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24T-E

Cisco C9300-24T-E

سوئیچ سیسکو C9300-24T-E از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 9300 می باشد.
61200000
loading

در حال بازیابی ...