150000000 5600000
مارک

اکسس پوینت

نوع نمایش :
14 کالا
AIR-AP2802I-E-K9  - AIR-AP2802I-E-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

AIR-AP2802I-E-K9

AIR-AP2802I-E-K9

30000000
AIR-AP3802I-X-K9 - AIR-AP3802I-X-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

AIR-AP3802I-X-K9

AIR-AP3802I-X-K9

30000000
AIR-CAP2702I-X-K9 - AIR-CAP2702I-X-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

AIR-CAP2702I-X-K9

AIR-CAP2702I-X-K9

33000000
اکسس پوینت سیسکو 3802i - Aironet® 3802i Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 3802i

Aironet® 3802i Access Point

اکسس پوینت های سری 3800 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
41283000
اکسس پوینت سیسکو 2802i - Aironet® 2802i Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 2802i

Aironet® 2802i Access Point

اکسس پوینت های سری 2800 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
23793000
اکسس پوینت سیسکو 2802e - Aironet® 2802e Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 2802e

Aironet® 2802e Access Point

اکسس پوینت های سری 2800 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
9200000
اکسس پوینت سیسکو 1852i - Aironet® 1852i Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 1852i

Aironet® 1852i Access Point

اکسس پوینت های سری 1850 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
19437000
اکسس پوینت سیسکو 1852e - Aironet® 1852e Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 1852e

Aironet® 1852e Access Point

اکسس پوینت های سری 1850 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
19437000
اکسس پوینت سیسکو 1832i - Aironet® 1832i Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 1832i

Aironet® 1832i Access Point

اکسس پوینت های سری 1830 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
5600000
اکسس پوینت سیسکو 1815w - Aironet® 1815w Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 1815w

Aironet® 1815w Access Point

اکسس پوینت های سری 1815 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
6300000
اکسس پوینت سیسکو 1815t - Aironet® 1815t Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 1815t

Aironet® 1815t Access Point

اکسس پوینت های سری 1815 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
8700000
اکسس پوینت سیسکو 1815m - Aironet® 1815m Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 1815m

Aironet® 1815m Access Point

اکسس پوینت های سری 1815 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
اکسس پوینت سیسکو 1815i - Aironet® 1815i Access Point
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو 1815i

Aironet® 1815i Access Point

اکسس پوینت های سری 1815 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
13500000
اکسس پوینت سیسکو Cisco AIR-CAP2602I-A-K9	 - Cisco AIR-CAP2602I-A-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

اکسس پوینت سیسکو Cisco AIR-CAP2602I-A-K9

Cisco AIR-CAP2602I-A-K9

اکسس پوینت های سری 2600 ارائه دهنده پیشرفته ترین ویژگی ها با بالاترین کارایی ، پایداری و مناسب ترین قیمت ممکن از سری اکسس پوینت های سیسکو می باشند.
6000000
loading

در حال بازیابی ...

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ