فروشگاه نت استاک

سیسکو

نوع نمایش :
534 کالا
ماژول GLC-LH-SM ماژول GLC-LH-SM

ماژول GLC-LH-SM

Cisco GLC-LH-SM module
ماژول سیسکو GLC-LH-SMD ماژول سیسکو GLC-LH-SMD

ماژول سیسکو GLC-LH-SMD

Cisco GLC-LH-SMD
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2950T-48-SI سوئیچ سیسکو Cisco WS-2950T-48-SI

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2950T-48-SI

Cisco WS-2950T-48-SI
سوئیچ سیسکو Cisco WS-2950T-24 سوئیچ سیسکو Cisco WS-2950T-24

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2950T-24

WS-C2950T-24
ماژول سیسکو SFP-10G-BX80U-I ماژول سیسکو SFP-10G-BX80U-I

ماژول سیسکو SFP-10G-BX80U-I

Cisco SFP-10G-BX80U-I

1560000

15600000

ماژول سیسکو SFP-10G-BX80D-I ماژول سیسکو SFP-10G-BX80D-I

ماژول سیسکو SFP-10G-BX80D-I

Cisco SFP-10G-BX80D-I
ماژول سیسکو QSFP-100G-SR4-S ماژول سیسکو QSFP-100G-SR4-S

ماژول سیسکو QSFP-100G-SR4-S

Cisco QSFP-100G-SR4-S
سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24P-4G-E سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24P-4G-E

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24P-4G-E

Cisco C9200L-24P-4G-E
ماژول سیسکو SFP-10G-ZR ماژول سیسکو SFP-10G-ZR

ماژول سیسکو SFP-10G-ZR

Cisco SFP-10G-ZR
ماژول سیسکو SFP-10G-ER ماژول سیسکو SFP-10G-ER

ماژول سیسکو SFP-10G-ER

Cisco SFP-10G-ER
سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48P-4X-A سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48P-4X-A

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48P-4X-A

Cisco-C9200L-48P-4X-A
سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48P-4G-A سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48P-4G-A

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48P-4G-A

Cisco-C9200L-48P-4G-A
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-S  سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-S

WS-C3850-24XS-S

320000000

340000000

سوئیچ سیسکو  WS-C3850-24S-S سوئیچ سیسکو  WS-C3850-24S-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24S-S

WS-C3850-24S-S

195000000

230000000

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-S سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12XS-S

WS-C3850-12XS-S

22000000

230000000

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24P-4G-A سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24P-4G-A

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24P-4G-A

Cisco C9200L-24P-4G-A

85000000

90000000

ماژول سیسکو مدل Cisco SFP-10/25G-LR-S ماژول سیسکو مدل Cisco SFP-10/25G-LR-S

ماژول سیسکو مدل Cisco SFP-10/25G-LR-S

Cisco SFP-10/25G-LR-S

1650000

1750000

مشخصات خرید و قیمت ماژول سیسکو مدل Cisco SFP-25G-SR-S مشخصات خرید و قیمت ماژول سیسکو مدل Cisco SFP-25G-SR-S

مشخصات خرید و قیمت ماژول سیسکو مدل Cisco SFP-25G-SR-S

Cisco-SFP-25G-SR-S

1100000

1250000

ماژول سیسکو مدل Cisco QSFP-40G-SR-BD ماژول سیسکو مدل Cisco QSFP-40G-SR-BD

ماژول سیسکو مدل Cisco QSFP-40G-SR-BD

Cisco-QSFP-40G-SR-BD
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل Cisco QSFP-100G-LR4-S ماژول فیبر نوری سیسکو مدل Cisco QSFP-100G-LR4-S

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل Cisco QSFP-100G-LR4-S

Cisco QSFP-100G-LR4-S
ماژول فیبر نوری سیسکو مدل Cisco GLC-BX-U-I ماژول فیبر نوری سیسکو مدل Cisco GLC-BX-U-I

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل Cisco GLC-BX-U-I

Cisco GLC-BX-U-I
ماژول سیسکو GLC-ZX-SMD ماژول سیسکو GLC-ZX-SMD

ماژول سیسکو GLC-ZX-SMD

GLC-ZX-SMD
ماژول سیسکو GLC-ZX-SM ماژول سیسکو GLC-ZX-SM

ماژول سیسکو GLC-ZX-SM

Cisco GLC-ZX-SM
ماژول سیسکو QSFP-40G-LR4 ماژول سیسکو QSFP-40G-LR4

ماژول سیسکو QSFP-40G-LR4

Cisco QSFP-40G-LR4
loading

در حال بازیابی ...

سبد خرید
    سفارش شما

    جمع سبد : 0