4770000 225000
مارک

گوشی تلفن

نوع نمایش :
16 کالا
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7961G - Cisco Unified IP Phone 7961G
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7961G

Cisco Unified IP Phone 7961G

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7961G
گوشی تلفن 7961G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب رده های مدیر / منشی می باشد.
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6921-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6921-C-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6921-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6921-C-K9

گوشی تلفن 6921 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6921 مناسب برای استفاده عموم کاربران می باشد.
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7940G - Cisco Unified IP Phone 7940G
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7940G

Cisco Unified IP Phone 7940G

گوشی تلفن 7940G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب عموم کاربران می باشد.
600000
20
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-8941-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-8941-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-8941-K9

Cisco Unified IP Phone CP-8941-K9

گوشی تلفن 8941 سیسکو که از سری تلفن های 8900 می باشد برای ارتباطات ویدئویی طراحی شده است، کیفیت صدا و تصویر در گوشی های تلفن سیسکو عالی است.
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6961-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6961-C-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6961-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6961-C-K9

گوشی تلفن 6961 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 مناسب برای استفاده عموم کاربران می باشد.
2370000
79
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6945-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6945-C-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6945-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6945-C-K9

گوشی تلفن 6945 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 مناسب برای استفاده در شبکه هایی است که بر مبنای 10/100/1000 پیاده سازی شده اند.
2280000
76
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6941-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6941-C-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6941-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6941-C-K9

گوشی تلفن 6941 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 مناسب برای استفاده کاربران عمومی می باشد.
2010000
67
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6901-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6901-C-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6901-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6901-C-K9

گوشی تلفن 6901 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 مناسب برای استفاده در لابی ها ، آسانسور و راهرو می باشد.
780000
26
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7975G - Cisco Unified IP Phone 7975G
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7975G

Cisco Unified IP Phone 7975G

گوشی تلفن 7975G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب رده های مدیر / منشی می باشد.
862500
0
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7965G - Cisco Unified IP Phone 7965G
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7965G

Cisco Unified IP Phone 7965G

گوشی تلفن 7965G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب رده های مدیر / منشی می باشد.
870000
0
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7962G - Cisco Unified IP Phone 7962G
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7962G

Cisco Unified IP Phone 7962G

گوشی تلفن 7962G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب رده های مدیر / منشی می باشد.
1050000
35
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7861 - Cisco Unified IP Phone 7861
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7861

Cisco Unified IP Phone 7861

گوشی تلفن 7861 از سری گوشی های 7800 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو با ارائه ویژگی های تلفنی متنوع و کیفیت صدای کریستالی شفاف مناسب استفاده در سازمان هایی است که محیط آنها نویزی می باشد. 7861 مناسب مدیران و اپراتور ها می باشد.
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7841 - Cisco Unified IP Phone 7841
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7841

Cisco Unified IP Phone 7841

گوشی تلفن 7841 از سری گوشی های 7800 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو با ارائه ویژگی های تلفنی متنوع و کیفیت صدای کریستالی شفاف مناسب استفاده در سازمان هایی است که محیط آنها نویزی می باشد. 7841 مناسب عموم کاربران می باشد.
4770000
159
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6911-C-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-6911-C-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-6911-C-K9

Cisco Unified IP Phone CP-6911-C-K9

گوشی تلفن 6911 سیسکو که از سری تلفن های 6900 می باشد برای بالابردن کارایی استفاده از ارتباطات تلفنی درون سازمانی و کاهش هزینه ها طراحی و تولید شده است. گوشی تلفن 6961 برای استفاده در کلاس های درس ، طبقات یک کارخانه ، کارکنان داخل کابین و افرادی که دورکاری
1110000
37
پیشنهاد ویژه
گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-8945-K9 - Cisco Unified IP Phone CP-8945-K9
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone CP-8945-K9

Cisco Unified IP Phone CP-8945-K9

گوشی تلفن 8945 سیسکو که از سری تلفن های 8900 می باشد برای ارتباطات ویدئویی طراحی شده است، کیفیت صدا و تصویر در گوشی های تلفن سیسکو عالی است.

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7911G - Cisco Unified IP Phone 7911G
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن سیسکو Cisco Unified IP Phone 7911G

Cisco Unified IP Phone 7911G

گوشی تلفن 7911G از سری گوشی های 7900 می باشد. این نسل از گوشی های تلفن سیسکو کیفیت ساخت فوق العاده ای دارند که در نگاه اول شبیه یک گوشی تلفن نظامی می باشند. مناسب عموم کاربران می باشد.
690000
23
loading

در حال بازیابی ...

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ