نظرسنجی
سوال یک


ثبت سفارش

انواع ثبت سفارش بر اساس در خواست متقاضی:

افتتاح

جایگزین

اصلاحیه

افتتاح از محل تنخواه

کانتینر

حمل

 

انواع ثبت سفارش بر اساس روش پرداخت:

  • گشایش اعتبار با ارائه پروفورم و تهیه و تحویل اسناد خرید و حمل به بانک کارگزار
  • ارائه شناسه منشا ارز وارداتی
  • دریافت اسناد خرید شامل فاکتور بارنامه-گواهی بازرسی- عدل بندی- گواهی مبدا -گواهی اعلامیه تامین ارز از بانک
  • ارائه اصل بارنامه و تسویه حساب با شرکت حمل برای دریافت قبض انبار
  • ارائه اصل وکالت نامه به گمرک
  • تنظیم اظهارنامه، تعرفه ، ارزش، محاسبات مربوطه

تعیین مسیر اظهارنامه :

  • سبز: کنترل اسناد
  • زرد: کنترل اسناد+کنترل ارزش 
  •  قرمز: کنترل اسناد، کنترل ارزش، بررسی فیزیکی کالا
  •  

ارائه اسناد به واحد احراز هویت گمرک : فاکتور کپی برابر اصل بارنامه عدل بندی- گواهی مبدا گواهی تامین ارز- کپی برابر اصل کارت بازرگانی -بیمه و قبض انبار- اصل ثبت سفارش-کپی پورفورم- تخصیص شماره کوتاژ

اخذ گواهی انطباق فنی از دستگاه های مربوطه

کنترل توسط واحد ارزیابی با توجه به مسیر اظهارنامه- بررسی استاندارد اجباری- پرداخت حقوق ورودی بر مبنای نظر واحد ارزیابی

صدور پروانه سبز گمرکی

کنترل درب خروج اعم از کنترل کالا -شمارش کالا- کنترل تعرفه کنترل ارزش

چت با کارشناسان در واتس آپ