فروشگاه نت استاک
نظرسنجی
سوال یک


راهنمای نصب

جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و با توجه به دسته بندی های ذیل می توانید وارد صفحات مورد نیاز خود گردید.

نصب و راه اندازی کارت های تلفنی

نصب کارت های آنالوگ Sangoma در لینوکس

نصب کارت های آنالوگ Sangoma در الستیکس

نصب کارت های ایوان Sangoma در لینوکس

نصب کارت های آنالوگ OpenVox در لینوکس

نصب کارت های آنالوگ OpenVox در الستیکس

نصب کارت های ایوان OpenVox در لینوکس

 

نصب و راه اندازی گیت وی های ویپ

گیتوی های نیوراک

به دست آوردن IP دستگاه های fxo نیوراک از طریق کد های ویژه

روش حذف نویز و بریده بریده شدن صدا در گیت وی های نیوراک

نحوه بروز رسانی گیت وی های نیوراک به ورژن 344.2

نحوه به روز رسانی گیت وی های نیوراک به فریم ور 351

روش تشخیص سری گیت وی های نیوراک و ظرفیت آن

ارتباط IP-to-IP بین دو عدد گیت وی FXS و FXO نیوراک

چگونگی راه اندازی دستگاه POS بر روی گیت وی های ویپ نیوراک

منتقل کردن خطوط تلفن با استفاده از گیت وی های نیوراک

دلایل به وجود آمدن اکو در گیتوی های ویپ

روشهای بدست آوردن تعداد تماس همزمان در گیت وی های نیوراک

روش ترانک کردن گیت وی های نیوراک در  Elastix

روش شماره گیری سریع در گیتوی های نیوراک با استفاده از Digit Map

دلایل به وجود آمدن Double Talk ( بریده بریده شدن صدا) در گیتوی های ویپ

تنظیم نمودن زمان و تاریخ در گیت وی های نیوراک

تنظیمات گوشی های یالینک

سبد خرید
    سفارش شما

    جمع سبد : 0