فروشگاه نت استاک

تنظیم کلید خطوط یالینک بعنوان shared line

توسط: ویدا داوودی
به اشتراک گذاری در:

تنظیم کلید خطوط بعنوان shared line

 

جدول 6 وضعیت کلید خطوط وقتی بعنوان shared line تنظیم می شود را نشان می دهد.

 

LED Status

Description

Off

The shared line is idle.

Fast-flashing green

The shared line receives an incoming call.

 

Solid green (Local SCA Phone) Solid red (Monitoring SCA Phone)

The shared line is busy or is in a call. The shared line is dialing.

The shared line is seized.

The call on shared line is barged in by the other shared line party.

Slow-flashing green (Local SCA Phone) Slow-flashing red (Monitoring SCA

Phone)

 

The call on shared line is placed on public hold.

Slow-flashing green (Local SCA Phone) Solid red (Monitoring SCA Phone)

The call on shared line is placed on private hold.

In a multi-party call, all the participants place the call on hold.

جدول 6: تنظیم line key  بعنوان shared line

هنگامی که shared line در حالت idel است ، چراغ نمایشگر خاموش است. وقتی  تماس ورودی دریافت می کند سبز چشمک زن است. هنگامی که اشغال است و یا درحالت شماره گیری ، ضبط کردن و.. باشد سبز ثابت است (local SCA Phone) و قرمز ثابت است (Monitoring SCA Phone).هنگامی که تماس با یک خط مشترک در حالت عمومی قرار می گیرد نمایشگر در حالت Local SCA به صورت سبز چشمک زن است و درحالت Monitoring SCA به صورت قرمز چشمک زن است. هنگامی که تماس با یک خط مشترک در حالت خصوصی قرار می گیرد ، نمایشگر در حالت LocalSCA سبز چشمک زن است و در حالت Monitoring SCA به حالت قرمز ثابت است.

پلتفرم فروشگاهی نت استاک جهت فروش تجهیزات شبکه ، مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 1200 مشتری در سرتا سر ایران با داشتن بیش از 20 نمایندگی در استان های کشور آماده خدمت رسانی میباشد


نظرات کاربران
ارسال نظر
سبد خرید
    سفارش شما

    جمع سبد : 0