تنظیم کلید خطوط یالینک بعنوان shared line

توسط: ویدا داوودی|آخرین به روز رسانی: 1397/02/01
به اشتراک گذاری در:

تنظیم کلید خطوط بعنوان shared line

 

جدول 6 وضعیت کلید خطوط وقتی بعنوان shared line تنظیم می شود را نشان می دهد.

 

LED Status

Description

Off

The shared line is idle.

Fast-flashing green

The shared line receives an incoming call.

 

Solid green (Local SCA Phone) Solid red (Monitoring SCA Phone)

The shared line is busy or is in a call. The shared line is dialing.

The shared line is seized.

The call on shared line is barged in by the other shared line party.

Slow-flashing green (Local SCA Phone) Slow-flashing red (Monitoring SCA

Phone)

 

The call on shared line is placed on public hold.

Slow-flashing green (Local SCA Phone) Solid red (Monitoring SCA Phone)

The call on shared line is placed on private hold.

In a multi-party call, all the participants place the call on hold.

جدول 6: تنظیم line key  بعنوان shared line

هنگامی که shared line در حالت idel است ، چراغ نمایشگر خاموش است. وقتی  تماس ورودی دریافت می کند سبز چشمک زن است. هنگامی که اشغال است و یا درحالت شماره گیری ، ضبط کردن و.. باشد سبز ثابت است (local SCA Phone) و قرمز ثابت است (Monitoring SCA Phone).هنگامی که تماس با یک خط مشترک در حالت عمومی قرار می گیرد نمایشگر در حالت Local SCA به صورت سبز چشمک زن است و درحالت Monitoring SCA به صورت قرمز چشمک زن است. هنگامی که تماس با یک خط مشترک در حالت خصوصی قرار می گیرد ، نمایشگر در حالت LocalSCA سبز چشمک زن است و در حالت Monitoring SCA به حالت قرمز ثابت است.

پلتفرم فروشگاهی نت استاک جهت فروش تجهیزات شبکه ، مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 1200 مشتری در سرتا سر ایران با داشتن بیش از 20 نمایندگی در استان های کشور آماده خدمت رسانی میباشد


نظرات کاربران
ارسال نظر