مقالات
آیا نیاز به اسپیکر های mono stereo یا  single stereo دارید؟

آیا نیاز به اسپیکر های mono stereo یا single stereo دارید؟

آیا نیاز به اسپیکر های mono stereo یا single stereo دارید؟
اسپیکر های سقفی را در چه فواصلی باید نصب کرد

اسپیکر های سقفی را در چه فواصلی باید نصب کرد

اسپیکر های سقفی را در چه فواصلی باید نصب کرد
آیا میدانید در محل پروژه به چند اسپیکر SONOZ نیاز دارید؟؟؟

آیا میدانید در محل پروژه به چند اسپیکر SONOZ نیاز دارید؟؟؟

آیا میدانید در محل پروژه به چند اسپیکر سونوز نیاز دارید؟؟؟
ادغام سیستم پیجینگ Algo با تقویت کننده های آنالوگ

ادغام سیستم پیجینگ Algo با تقویت کننده های آنالوگ

ادغام سیستم پیجینگ Algo با تقویت کننده های آنالوگ
zone pagingدر سیستم پیجینگ آلگو

zone pagingدر سیستم پیجینگ آلگو

به طور کلی zoneها در سیستم پیجینگ آلگو با استفاده از یک multicast IP ایجاد میشوند.
آشنایی رابط کاربری سیستم پیجینگ  Algo

آشنایی رابط کاربری سیستم پیجینگ Algo

آشنایی رابط کاربری سیستم پیجینگ Algo
سیستم پیجینگ Alego

سیستم پیجینگ Alego

سیستم پیجینگ پیام رسانی و اطلاع رسانی
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ