فروشگاه نت استاک

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-L

WS-C3850-24U-L

ویژگی های کالا
24 1G Base-T UpoE
(0) 0
وضعیت :
موجود

<p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">سوئیچ </span><b><span dir="LTR" style="margin: 0px;"><font face="Calibri">3850-24U-L</font></span></b><span style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> <span lang="AR-SA" style="margin: 0px;">که مناسب برای </span></span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">استفاده در سطح </span><span dir="LTR" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">Access</span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> می باشد یک سوئیچ لایه سه می باشد که نسبت به اجداد خود مصرف برق کمتری دارد. سوئیچ 3850 از نسل سوئیچ های حرفه ای نسل جدید می باشد که </span><span dir="LTR" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">IOS</span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> آن ارتقا پیدا کرده است . سوئیچ 3850 می تواند از 255 </span><span dir="LTR" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">VLAN</span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> پشتیبانی می نماید. </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">ویژگی های مهم سوئیچ سیسکو </span></b><span dir="LTR" style="margin: 0px;"><font face="Calibri">WS-C3850-24U-L</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">24</span><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;"> پورت </span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"><font face="Calibri">10/100/1000 Ethernet, UPOE</font></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-SA" style="background: white; margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">مصرف برق کمتر </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="AR-SA" style="background: white; margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">رکمونت </span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="background: white; margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">قابلیت استک شدن</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px;">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="LTR" style="background: white; margin: 0px; line-height: 107%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; font-size: 10pt;">LAN BASE</span></p>

مشخصات فنی

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24U-L

  • سازنده
    Cisco
  • پارت نامبر
    WS-C3850-24U-L
نظرات کاربران
ارسال نظر
سبد خرید
    سفارش شما

    جمع سبد : 0