تنضیمات BLF تلفن یالینک

توسط: |آخرین به روز رسانی: 1397/02/11
به اشتراک گذاری در:

: BLF(Busy Lamp Field)

ویژگی BLF توانایی مانیتور کردن Remote line خاصی رابرای تغییر وضعیت تماس ها بر روی گوشی را دارد.در گوشی T19 این ویژگی وجود ندارد به همین دلیل می توان یک کلید line را به عنوان BLF تنظیم کرد.

1-37: تنظیمات کلید BLF

ابتدا طبق مرحله وارد کلید DSS Key شده و سپس لاین دلخواه را انتخاب و Type= BLF ودر قسمت Account ID تنظیمات مربوط به Lable که همان وارد کردن مشخصاتی است که روی LCD  قابل شناسایی است و value شماره ای است که قرار است مانیتور شود.

(دقت شود در T29 انتخاب lable و Account از طریق دایرکتوری است) و سپس تنظیمات را ذخیره می نماییم. شکل 22 و23 تنظیمات BLF را نشان می دهد.

 1. Menu->Features->DSS Keys.
 2. Select a desired line key.
 3. Select BLF from the Type field.
 4. Select the desired line from the Account ID field.
 5. Do one of the following:

(Optional.) Enter the string that will display on the LCD screen in the Label field. Enter the phone number or the extension you want to monitor in the Value field.

 1. Press Save.

 

کل22: تنظیمات DSS Key

 

شکل 23: تکمیل تنظیمات DSSKey

 

2-37: نشانگر وضعیت Remote Line با استفاده از کلید BLF

بر طبق شکل 24 و جدول 13 وضعیت کلید BLF بعد از تنظیمات در حالت های مختلف نشان داده شده است.

شکل 24: نمایش خطوط BLF

 

طبق جدول 13 هنگامی که خط idel است کلید BLFبه رنگ سبز ثابت است ،هنگام تماس  و در حال شماره گیری قرمز چشمک زن سریع ، هنگام صحبت و یا وقتی که اشغال است قرمز ثابت، هنگامی که تماس را hold و یا پارک کرده قرمز چشمک زن ارام و وقتی داخلی رجیستر نیست چراغ آن خاموش است.

 

 

3-37: هشدار صوتی برای خطوط مانیتور شده

ادمین سیستم می تواند یک هشدار صوتی برای ویژگی BLF Pickup ایجاد کند تا برای تلفن ها این دسترسی را ایجاد کند تا در زمان دریافت یک تماس ورودی یک صدای خاصی پخش شود.

 • تنظیمات یک صدای هشدار برای خطوط مانیتور شده

بعد از فعال سازی هشدار صوتی برای ویژگی BLF Pickup، می توان تنظیماتی مبنی بر پخش صدای هشدار وقتی که لاین مانیتور شده در حال زنگ خوردن است، انجام داد. ابتدا طبق مرحله 1 به BLF Ring Type رفته و صدای رینگ مورد نظر را انتخاب و در مرحله 2 کلید صدا را برای تنظیم صدا می فشاریم و سپس تنظیمات را ذخیره می نماییم.

 1. Menu->Settings->Basic Settings->Sound->BLF Ring Type.

For the SIP-T29G IP phone, navigate to Menu->Basic->Sound->BLF Ring Type.

 1. Select the desired ring tone.

The ring tone is played automatically. You can press the Volume key to adjust the tone volume.

 1. Press Save.
 • هشدار مجازی برای خطوط مانیتور شده

ادمین سیستم می تواند یک هشدار مجازی برای ویژگی BLF Pickup تنظیم کند تا  هنگامی که لاین مانیتور شده تماس ورودی دارد Caller ID را نشان دهد.

 

 • بررسی یک تماس ریموت وقتی هشدار مجازی را دریافت می کند(Handeling a Remote Call When Visual Alert)

هنگامی که لاین مانیتور شده یک تماس ورودی دریافت می کند، صفحه LCD یک تماس ورودی به لاین مانیتور شده مانند شکل 25 نشان می دهد.  می توان آن تماس را با فشردن دکمه Pick Up، Pickup نمود یا با فشردن  New callیک تماس جدید ایجاد کرد یا با فشردن Cancel به صفحه ی اصلی بازگشت و سر انجام با زدن Send تماس را به لاین مانیتور شده ارسال کرد.

 

شکل 25: تماس بر رو ی لاین مانیتور شده

 

4-37: تنظیمات  directed call pickup code برای کلید BLF

می توان تماس ورودی به لاین مانیتور شده را با یک کلید BLF پاسخ داد. 

اگر ادمین سیستم در Advance، directed call pickup code را تنظیم کند، کاربر می تواند از کلید BLF برای pick up مستقیم تماس استفاده کند. اگر کاربر بخواهد تا یک کد pick up برای یک لاین BLF خاص تنظیم کند می توان کد pick up را برای کلید BLF بصورت دستی تنظیم کرد.

مراحل تنظیم یک کلید BLF و تنظیم directed call pickup code برای آن. طبق مرحله 1 کلید BLF زده و سپس در فیلد Extension باید کد مورد نظر را وارد کردو سپس تنظیمات را ذخیره کرد.

 1. Long press the BLF key.
 2. Enter the directed call pickup code in the Extension field.
 3. Press Save.

 

5-37: Picking Up یک تماس ریموت

بعد تنظیم یک کلید BLFبعنوان directed call pick up code  ، هنگامی که خط مانیتور شده یک تماس ورودی دریافت می کند، کلید BLF روی LCD قرمز سریع است.روند آن بصورت زیر است.

1. Pressing the BLF key to pick up the call to monitored line directly.

 

 6-37: انتقال تماس با کلید BLF

هنگامی که یک تماس اکتیو برروی ipphone وجود دارد، می توان تماس اکتیو را به خط مانیتور شده با فشردن کلید BLF انتقال داد.گوشی تلفن تماس اکتیو را مبتنی بر حالت انتقال(Blind Transfer or Attended Transfer) از طریق ویژگی DSS Key که تنظیم شده است، انتقال می دهد.

 1.  During a call, press the BLF key of the monitored line which you want to transfer this call to.
 • عملکرد انتقال بصورت sami-attended/Attended Transfer

بعد از تنظیم حالت ترانسفر از طریق کلید DSSKey که Attended Transfer است، مراحل زیر را انجام می دهیم.

 1. در طول تماس، کلید BLF که کاربر می خواهد تماس را به آن انتقال دهد فشرده و تلفن از شماره خط مانیتور شده شماره گیری می کند.
 2. کلید BLFو یا Trans  را باید هنگامی که کاربر مانیتور شده Ring Back دریافت کردو یا بعد از پاسخ به تماس برای تکمیل انتقال تماس مجددا فشرد.

7-37: پارک کردن/ بازیابی یک تماس با کلید BLF

می توان با استفاده از کلیدBLF تماس را پارک و یا بازیابی کرد.

 • پارک کردن یک تماس

ابتدا ادمین سیستم ویژگی Call Park  در FAc mode در منوی Advance باید تنظیم کند.

طبق مراحل گفته شده ابتدا در طول تماس کلید Park را زده و سپس کلید BLF مورد نظر برای پارک کردن تماس ورودی به آن خط را می فشاریم.

 1. During a call, press Park (You may need to press the More soft key to see the Park soft key).
 2. Press the desired BLF key to park the call to the monitored line.

 

 • بازیابی تماس

طبق مراحل ذکر شده با فشردن دکمه    Retrieve برروی صفحه شماره گیری و سپس فشردن کلید BLF برای بازیابی تماسی که روی خط مانیتور شده پارک شده بود.

 1. Press Retrieve on the dialing screen.
 2. Press the desired BLF key to retrieve a call that is parked to the monitored line.

38: BLF List

ویژگی BLF Listجهت مانیتور کاربران تعریف شده فعال می گردد. برای مثال ادمین سیستم یک BLF Listفعال کرده و یک BLF List URL (برای مثال: BLFlist @ Example.com) با کاربر1 و کاربر2 در لیست روی سرورایجاد کرده است. بعد پیکربندی، کلید های BLFList بر روی گوشی می تواند وضعیت کاربر1 و 2 را ارئه دهد. لازم به ذکر است بر روی گوشی T19 این قابلیت وجود ندارد.

 

1-38: نشانگر وضعیت Remote Lineبوسیله کلید BLF Key

یک صفحه Idelشبیه به شکل 26 است .جدول 14 نمایش LED/icon  مربوط به خط مانیتور شده را نظارت می کند.

شکل 26: نمایش وضعیت BLFList

زمانی که خط idel  است ، LED به رنگ سبز پررنگ است. زمانی که در حال تماس یا شماره گیری است قرمز چشمک زن سریع، درحالت اشغالی قرمز ثابت، زمانی که یک تماس را hold کرده یا یک تماس پارک شده روی خط مانیتور شده قرمز چشمک زن ارام است و درحالتی که داخلی رجیستر نیست چراغ ان خاموش است.

2-38: برداشتن یک تماس ریموت با استفاده از کلید BLF List

 هنگامی که یک خط مانیتور شده یک تماس ورودی دریافت می کند، می توان تماس ورودی را با فشردن کلید BLF List  برداشت.

1. Pressing the BLF List key to pick up the call for the monitored line directly.

 

3-38: انتقال  یک تماس با  کلید  BLF List

هنگامی که یک تماس اکتیو برروی ip phone وجود دارد، می توان آن را به کاربر مانیتور شده بوسیله فشردن کلید BLF List  انتقال داد. گوشی تماس اکتیو را مبتنی بر حالت ترانسفری که در DSS Key  تعریف شده انتقال می دهد.

 • عملکرد Blind Transfer

ابتدا باید حالت ترانسفر را Blind Transfer قرار داد و سپس طبق مرحله زیر در طول تماس، کلید BLF List ای که می خواهید تماس را به آن انتقال دهید را بفشارید.

 1. During a call, press the BLF List key of the monitored line which you want to transfer this call to.

 

 • عملکرد Attended Transfer

ابتدا باید حالت ترانسفر را Attended Transfer قرار داد و سپس در طول تماس، کلید BLF List ای که می خواهید تماس را به آن انتقال دهید بفشارید. تلفن شماره از خط مانیتور شده را شماره گیری می کند و بعد از اینکه خط مانیتور شده رینگی را دریافت می کند و یا بعد جواب دادن به تماس با فشردن مجدد کلید BLF List یا transfer انتقال تماس را کامل می کنیم.

 38-4: بازیابی یک تماس با کلید BLF List

می توان با استفاده از کلید BLF List تماسی که به خط مانیتور شده به صورت مستقیم پارک شده بازیابی کرد.

می توان با فشردن کلید BLF List  دلخواه تماسی که به خط مانیتور شده پارک شده است را بازیابی کرد.

1. Press the desired BLF List key to retrieve a call that is parked to the monitored line.

 

Shared Line

Yealink IP phone supports Shared Call Appearance (SCA) or Bridged Line Appearance (BLA) to share a line, which can be registered on more than one IP phone at the same time.

Your system administrator can set up your phone to use shared line.

 

 

 

Topics

State Indicator of Shared Line Placing Calls on a Shared line Answering Calls on a Shared line

Placing a Call on Hold on a Shared Line Retrieving a Held Call Remotely on a Shared line Barging In an Active Call on a Shared line Pulling a Shared Call on a Shared line

State Indicator of Shared Line

Your system administrator may assign multiple line keys to associate with a shared line, which enhances call visu- alization and simplifies call handling. Incoming calls/outgoing calls to/from this shared line will be distributed evenly among the available line keys.

The shared line is indicated by different line key icons (not available on the SIP-T19(P) E2 IP phone):

The following table shows the LED icon indicator associated with the shared line:

 

پلتفرم فروشگاهی نت استاک جهت فروش تجهیزات شبکه ، مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 1200 مشتری در سرتا سر ایران با داشتن بیش از 20 نمایندگی در استان های کشور آماده خدمت رسانی میباشد


چت با کارشناسان در واتس آپ