فروشگاه نت استاک

دایورت کردن تماس در گوشی های تلفن یالینک

توسط: ویدا داوودی
به اشتراک گذاری در:

دایورت تماس به یک مخاطب

 کاربر می تواند تماس های ورودی را از یک مخاطب به مخاطب دیگر دایورت کند. طبق مراحل زیر ابتدا وارد منوی directory>local directory شده و سپس گروه مخاطبین مورد نظر را انتخاب (اگر گروه خاصی وجود نداشت All Contact ) و سپس کانتکت مورد نظر انتخاب و option>detail و اطلاعات کانتکت مورد نظر ویرایش و در فیلد Auto Divert شماره مقصد یا هماش شماره ای که کاربر می خواهد به آن دایورت کند را وارد و سپس save باید کرد.

 1. Press Directory (Dir) or navigate to Menu->Directory->Local Directory to enter the local directory.
 2. Enter the desired contact group.

If the contact is not in any group, enter the All Contacts.

 1. Highlight a desired contact, and then press Option. ̣Select Detail.
 2. Edit the contact information.
 3. Enter a contact’s number you want to divert the call to in the Auto Divert field.
 4. Press Save.

 

33: انتقال تماس

درطول تماس، به سه روش می توان تماس را به شخص دیگری منتقل کرد.

Blind Transfer: انتقال تماس به صورت سریع بدون نیاز به صحبت با مقصد را گویند.

Semi-Attended Transfer /Attended Transfer : `انتقال تماس بعد از  صحبت با مقصد را گویند.

 

1-31: عملکرد Blind Transfer

انتقال تماس بصورت فوری بدون صحبت اولیه با تماس گیرنده را می گویند.

 1. Press the TRAN key or Transfer (Trans) during a call.
 2. On all IP phones except the SIP-T29G IP phone, ̣select New Call first.
 3. Do one of the following:

l Enter the number or ̣select a contact from the placed call list you want to transfer to.

l If you have set a Speed Dial key, you can also press the Speed Dial key to transfer the call to the contact directly.

l   Press Directory (Dir). ̣Select a desired contact from the Directory list(s).

 1. Press B Transfer (B Trans) or the TRAN key to complete the transfer.

طبق مراحل ذکر شده ابتدا دکمه Transfer>New call(بجز گوشی (T29>وارد کردن شماره مقصد>B Trans را زده و ترانسفر صورت می پذیرد.

2-31: عملکرد Semi-Attended/Attended Transfer

انتقال فوری تماس در حالت رینگ و یا حتی بعد از صحبت با شخص تماس گیرنده را گویند.

 

 1. Press the TRANkey or Transfer (Trans) during a call.
 2. Do one of the following:

l Enter the number or ̣select a contact from the placed call list you want to transfer the call to.

l Press Directory (Dir). ̣Select a desired contact from the Directory list(s).

 1. Press the OK key or Send.
 2. Do one of the following:

l When you hear the ringback tone, press the TRANkey or Transfer (Trans) to finish a semi-attended transfer.

l After the contact answers the call, press the TRANkey or Transfer (Trans) to finish an attended transfer.

 

طبق مراحل ذکر شده ابتدا دکمه Transfer را زده و سپس شماره مقصد را از لیست تماس های موجود یا از دایرکتوری انتخاب و دکمه send یا ok را می زنیم. بند 4 توضیح می دهد که اگربعد از شنیدن ringback با فشردن دکمه ترانسفر، این عمل انجام شد (Semi-Attended) و اگر با مقصد صحبت سپس ترانسفر انجام شد(Attended) است.

3-31:  عملکرد انتقال به یک تماس موجود

اگر تماس های متعددی بر روی گوشی SIP-T27P/T27G/T23P/T23G/T21(P) E2/T19(P) E2 باشد، می توان تماس را به یک تماس موجود انتقال داد. ابتدا کلید ترانسفر را در طول مدت مکالمه زده و بعد یکی از تماس های hold شده را انتخاب کرده و کلید select را می فشاریم.

 1. Press the TRAN key or Transfer (Trans) during a call.
 2. Select the desired hold call you want to transfer the call to, and then press Select.

4-31: عمل انتقال با یک کلید انتقال

بصورت پیش فرض، انتقال یک تماس به یک کانتکت دایرکتوری خاص با استفاده از کلید ترانسفر در طول مدت مکالمه امکان پذیر است. ادمین سیستم می تواندتلفن را طوری تنظیم کند، که در صورتی که از کلید ترانسفر استفاده کند بصورت attended transfer عمل کند.

 • تنظیمات کلید ترانسفر

می توان یک کلید لاین را بعنوان کلید ترانسفردر نظر گرفت بطوری که شماره ای که کاربر می خواهد همیشه به آن فوروارد کند در آن تنظیم کرد.(قابل توجه است که مدل T19 کلید لاین ندارد و ادمین سیستم می تواند کلید ترانسفر را روی گوشی تنظیم کند) مراحل آن در زیر آمده است.

 1. Menu->Features->DSS Keys, and then ̣select a desired line key.
 2. Select Key Event from the Type field.
 3. Select Transfer (Trans) from the Key Type field.
 4. Do one of the following:

l (Optional.) Enter the string that will display on the LCD screen in the Label field.

 

l For theSIP-T29G IP phone, highlight the Label or Value field. Press Directory (Dir) and then ̣select a desired con- tact from the Directory list(s).

 1. Press Save.

طبق مراحل بالا با واردشدن به منوی Dsskey گزینه type را Key Event گذاشته و گزینه Key Type را Trans می گذاریم.

و سپس دو گزینه Lable و Value وجود دارد که گزینه Lable اسم نفر یاکارکترهایی از مقصد تماس و گزینه Value شماره مقصد می باشد. سپس ذخیره می کنیم.

5-31: انجام Blind Transfer با استفاده از کلید ترانسفر

طبق مراحل زیر با فشردن کلید ترانسفر در طول مکالمه می توان تماس را به مخاطب خاصی منتقل کرد.        

 

1. Press the Transfer key during a call.

The call is transferred to the specific contact directly.

 

6-31: انجام  Semi Attended/Attendedبا استفاده از کلید ترانسفر

طبق مراحل زیر بعد از شنیدن ring back بافشردن کلید ترانسفر در طول مکالمه می توان تماس را به مخاطب مورد نظر منتقل کرد.

همینطور می توان بعد از صحبت با تماس گیرنده تماس را منتقل کرد.به طوری که ابتدا trans را زده و سپس شماره مقصد و دوباره Trans را می زنیم.

 1. Press the Transfer key during a call.

The phone calls the specific contact first. Wait until you hear the ringback tone or until the contact answers the call.

 1. Press the Transfer key again.

پلتفرم فروشگاهی نت استاک جهت فروش تجهیزات شبکه ، مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 1200 مشتری در سرتا سر ایران با داشتن بیش از 20 نمایندگی در استان های کشور آماده خدمت رسانی میباشد


نظرات کاربران
ارسال نظر
سبد خرید
  سفارش شما

  جمع سبد : 0