نمایشگر کلید های خطوط گوشی تلفن یالینک

توسط: ویدا داوودی|آخرین به روز رسانی: 1397/02/01
به اشتراک گذاری در:

نمایشگر کلید های خطوط

جدول 3 وضعیت چراغ کلید خطوط در حالت پیش فرض را نشان می دهد.

LED Status

Description

Solid green

The line is seized.

The line is in conversation.

Fast-flashing green

The line receives an incoming call.

Slow-flashing green

The call is placed on hold.

Off

The line is inactive.

جدول 3: حالت مختلف Line Key LED

زمانی که خط ازاد است یا مشترک در حال صحبت است، چراغ سبز ثابت است. در حالت دریافت تماس چراغ به صورت پشت سر هم سبز چشمک زن، درحالت استفاده از کلید hold سبز چشمک زن و زمانی که مشترک غیر فعال است چراغ خاموش است.


چت با کارشناسان در واتس آپ