فروشگاه نت استاک

ویژگی های تماس Call Feature

توسط: ویدا داوودی
به اشتراک گذاری در:

ویژگی های تماس (Call Feature)

گوشی های یلینک دارای ویژگی متعددی هستند که نیاز های مشتریان را برطرف خواهد کرد. به آن ها اشاره خواهد شد.

1: سوئیچینگ میان Handset, Speakerphone and Headset Modes

می توان حالت خروجی صوت گوشی را تغییر داد.

 • تغییر حالت گوشی

بلند کردن هندست برای تغییر حالت هندست

 • تغییر حالت به بلندگو(hands-free)

فشردن کلید اسپیکرفون برای تغییرحالت اسپیکرفون

 • تغییر حالت هدست

فشردن کلید هدست برای تغییر حالت هدست. LED سبز روشن است وقتی که هدست فعال باشد.

در گوشی های SIP-T29G/T27G/T27P چراغ کلید در گوشی ای ip  وجود ندارد.

2: تغییر اکانت پیش فرض

اگر چندین اکانت متعدد بر روی تلفن رجیستر شده باشد، تلفن از اکانت دیفالت برای خروجی استفاده خواهد کرد

با تغییر کلیدهای جهت یابی می توان اکانت دلخواه را انتخاب نمود. برای گوشی T29 می توان از طریق منو، اکانت دیفالت را تغییر داد. مراحل آن در زیر آمده است.

این ویژگی در گوشی T19(p)E2 وجود ندارد.

Menu->Features->Others->Default Account.

Select a desired account from the Default Account field.

Press Save

3: Placing Call

می توان از تلفن خود مانند یک تلفن معمولی برای برقراری تماس به راحتی از راه های مختلف استفاده کرد.

 

 • قرار دادن یک تماس از Dialer  

یک Dialer   اجازه ورود شماره ای را می دهد تا مکالمه را برقرار کرده و لیستی از تماس های قبلا قرار داده شده یا شماره های مشابه را در دایرکتوری خود نمایش دهد. همچنین می توان یک مخاطب مورد نظر را از لیست جستجو انتخاب کرد، یا قبل از وارد کردن شماره، یک مخاطب را در لیست تماس یا فهرست قرار داد. به مراحل آن اشاره شده است.

Do one of the following:

l Start typing a phone number.

l Press a desired line key (not for the SIP-T19(P) E2 IP phone).

l Pick up the handset, press the Speakerphone key or the HEADSET key.

Enter a number or ̣select a contact.

Press the OK key or Send.

طبق توضیحات بالا می توان با 3 روش شماره گرفتن ، فشردن کلید line دلخواه (درT19(p)E2 وجود ندارد)و برداشتن هندست, فشردن اسپیکرفون یا هدست و سپس وارد نمودن شماره دلخواه و زدن دکمه ok یا send می توان شماره گیری کرد. شکل 4 شمای شماره گیری را نشان می هد.

شکل 4: شمای شماره گیری

 

         وقتی مشترک در حال صحبت است ، می تواند تماس جاری را نگه دارد و یک تماس جدید اجرا کند.به روند آن اشاره شده است.

Do one of the following:

l Press the line key (not for the SIP-T19(P) E2 IP phone). The active call is placed on hold.

l Press the HOLD key or Hold to place the original call on hold.

Press New Call (NewCall).       

Enter the desired number or ̣select a contact.

Press Send

طبق مراحل گفته شده می توان با فشردن کلید line (البته بجز مدلT19(p) )تماس جاری را پشت خط قرار دادیا با فشردن hold تماس اصلی را پشت خط نگه داشت. سپس دکمه NewCall  زده و تماس دیگری برقرار می کنیم.

 • برقراری یک تماس با کلید speed dial

-برقراری تماس به صورت دستی: در گوشی های یلینک می توان کلید های dsskey  را به عنوان speeddial تنظیم کرد.

Menu->Features->DSS Keys.

Select a desired line key.

Select SpeedDial from the Type field.

Select a desired line from the Account ID field.

Do one of the following:

 (Optional.) Enter the string that will appear on the LCD screen in the Label field.

Enter the contact number you want to dial out directly in the Value field.

For theSIP-T29G IP phone, highlight the Label or Value field. Press Directory (Dir) and then ̣select a desired con- tact from the Directory list(s).

press Save

   

همان طور که در بالا ذکر شده است، بعد از وارد شدن به dsskey یک خط از بین linekey ها انتخاب و بعد وارد آن خط شده و در Type گزینه speedDial انتخاب کرده و سپس خط دلخواه را از Account ID انتخاب و در قسمت Lable می توان شماره یا نام و یا هر چیزی که مد نظر برای نمایش برروی LCDاست وارد کردو در قسمت value شماره مورد نظر را وارد نمود.و سپس تنظیمات را ذخیره کرد.

شایان ذکر است که در گوشی T29G میتوان در قسمت Lable و یا Value کانتکت دلخواه را از دایرکتوری انتخاب کرد.

 • شماره گیری سریع یک کانتکت با استفاده از کلید شماره گیری سریع

در این حالت لازم است که یکی از linekey ها را به عنوان speed Dial تعریف کرد.

1. Press a Speed Dial key when the phone is idle.

 • اختصاص دادن یک callback به آخرین شماره ورودی

به دو روش تنظیم یک کلید Recall ، Recalling a Contact می توان یک callback را به آخرین شماره ورودی اختصاص داد.

Setting a Recall Key  (تنظیم یک کلید Recall )

Menu->Features->DSS Keys.

Select a desired line key.

Select Key Event from the Type field.

Select ReCall from the Key Type field.

(Optional.) Enter the string that will appear on the LCD screen in the Label field.

Press Save.

از روش بالا می توان یک line key بعنوان Recall key درنظر گرفت.یعنی بعد از رفتن به منو Dsskey گزینه Key Type رادرمنوی Key Event انتخاب و در گزینه Key Type=Recall انتخاب می کنیم.

 1. Recalling a contact

در این حالت باید یک linekey را بعنوان Recall Key درنظر گرفت.

 1. Press the Recall key
 • شماره گیری مجدد

برای شماره گیری مجدد باید کلید RD را فشردیا شماره مورد نظر را ثبت و انتخاب کردو کلید  sendرا فشرد. در زیر به مراحل آن اشاره شده است.

 1. Press the RD key.

A record of Placed Calls displays on the phone screen.

 1. Select the desired record, press Send
 • شماره گیری یک شماره Hotline

یکی از ویژگی های گوشی های یلینک این می باشد که می توان از یک شماره به عنوان شماره هات لاین استفاده کنید.بصورت زیر وارد منو هات لاین شده و زمان و شماره را وارد می کرد. هات لاین به این معنی است که کاربر می تواند با برداشتن گوشی طی زمان تعریف شده بدون نیاز به شماره گیری،با شماره مورد نظر  ارتباط برقرار کند.

 

Menu->Features->Hot Line.

On the SIP-T29G IP phone, navigate to Menu->Features->Others->Hot Line.

Enter the desired number in the Hotline Number field.

Enter the desired delay time between 0 and 10 (seconds) in the Hotline Delay field.

Press Save

 • برقراری یک تماس بین المللی

با روش زیر می توان یک تماس بین المللی برقرارکرد. بطوری که بعد از برداشتن گوشی و تغییر حالت ورودی از عدد به حروف دکمه ستاره رو چند بار زده تا (+)  دیده شود و سپس شماره مقصد را شماره گیری کرد.

 

pick up the phone.

Press 123 to switch the input mode from 123 to abc.

Press star key (*) repeatedly until the plus sign (+) appears.

Press abc three times to switch the input mode from abc to 123.

Enter the phone number.

Press Send.

 • قراردادن یک تماس ازدایرکتوری

از روش زیر می توان یک تماس از دایرکتوری تلفن خود جستجو کرد یا تماس گرفت.

Press Directory (Dir) or navigate to Menu->Directory.

Select the desired directory and contact group.

Select a desired contact, and press Send.

If the selected contact has multiple numbers, ̣select a desired number, and press Send

بعد از وارد شدن به دایرکتوری و انتخاب گروه مخاطبین مورد نظر و بعد مخاطب مورد نظر انتخاب و گزینه send را انتخاب می کنیم.

 • قرار دادن یک تماس ناشناس

از روش زیر می توان یک شماره ناشناس را برای یک خط فعال کرد و با استفاده با آن تماس برقرار کرد.

ابتدا وارد Anonymous Call شده و سپس  از lineID ، خط دلخواه را انتخاب و local Anonymous را فعال و سپس گزینه SendAnony Code انتخاب و سپس می توان برحسب کد داشتن یا نداشتن شماره های ناشناس را در قسمت OnCode یا OffCode انتخاب و ذخیره کرد.

Menu->Features->Anonymous Call (Anonymous).

Select a desired line from the Line ID field (not for the SIP-T19(P) E2 IP phone). For the SIP-T29G IP phone, ̣select a desired line.

Select Enabled from the Local Anonymous field.

(Optional.) ̣Select the desired value from the Send Anony Code (Send Anonymous Code) field.

(Optional.) Enter the anonymous call on code and off code respectively in the On Code and Off Code field.

Press Save.

بعد از فعال سازی خط به شماره ناشناس، می توان یک تماس برقرارکرد.


که بعد از برقراری تماس با یک شماره ناشناس صفحه LCD بصورت شکل 5 خواهد بود.

شکل5: صفحه نمایش LCD بعد از برقراری تاس ناشناس


اگر تماس گیرنده ویژگی anonymous rejection feature را فعال کند، هنگامی که تماس ناشناس داشته باشد آن را ریجکت می کند. شکل 6 بیانگر این موضوع است.

شکل6: فعال سازی ویژگی anonymous rejection feature

 

4-21: پاسخ گویی به تماس ها

کاربر می تواند از مراحل زیر برای پاسخ گویی تماس استفاده کند: استفاده از هندست، هدست، اسپیکرفون و فشردن Answer یا کلید line که سبز چشمک زن است.

1. Do one of the following:

l Pick up the handset.

l Press the Speakerphone key.

l Press the HEADSET key. The key LED glows green (only on the SIP-T29G/T27G/T27P IP phone).

l Press Answer or the line key that has the flashing green LED indicator. The call is answered in the speakerphone (hands-free) mode by default.

 • پاسخ به تماس دیگر هنگام مکالمه


گاهی اوقات کاربر درحال مکالمه می باشد و ممکن است تماس دیگری داشته باشد(مانند شکل 7)، برای از بین نرفتن تماس ها می توان از ویژگی CallWaiting  یا همان پشت خطی تماس استفاده کرد. برای فعال سازی CallWaiting به صورت زیر عمل می شود.

شکل 7: شمای CallWaiting

مراحل فعال سازی CallWaiting

Menu->Features->Call Waiting.

Select Enabled from the Call Waiting field.

Select Enabled from the Play Tone field.

(Optional.) Enter the call waiting on code or off code respectively in the On Code or Off Code field.

Press save

   سپس برای پاسخ گویی می توان از گزینه Answer استفاده کرد. همچنین می توان تماس جاری را Hold و تماس بعدی را پاسخ داد.

 • پاسخ به تماس بصورت اتوماتیک

برای پاسخ خودکار به تماس ها باید گزینه Auto Answer را فعال نمود. مراحل فعال سازی آن و همچنین شکل آن در زیر آمده است.

توجه شود Auto Answer تماس دوم یا همان تماسی که بعنوان CallWait می باشد را نمی تواند پاسخ دهد.

Menu->Features->Auto Answer.

Select a desired line (not for the SIP-T19(P) E2 IP phone).

Select Enabled from the Status field.

For the SIP-T29G IP phone, ̣select Enabled from the Auto Answer field.

Press Save.


If the auto answer feature is enabled for the default account, the auto answer icon appears on the phone screen

شکل8: Auto Answer

پلتفرم فروشگاهی نت استاک جهت فروش تجهیزات شبکه ، مخابرات و فناوری اطلاعات با بیش از 1200 مشتری در سرتا سر ایران با داشتن بیش از 20 نمایندگی در استان های کشور آماده خدمت رسانی میباشد


نظرات کاربران
ارسال نظر
سبد خرید
  سفارش شما

  جمع سبد : 0