فروشگاه نت استاک
نظرسنجی
سوال یک


فرم نظر سنجی مشتریان

نام مشتری : 

شماره کارت گارانتی : 

 

مشتری گرامی 

با عرض تقدیر و تشکر خواهشمند است جهت بهبود مستمر فرآیند ارائه خدمات در خصوص موارد ذیل شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و نظرات خود را بیان کنید.

1. نحوه پذیرش اولیه 

   توضیحات : 

2.نحوه رسیدگی به مسئله 

   توضیحات : 

3.کیفیت کار پرسنلی که با ایشان سروکار داشته اید 

   توضیحات : 

4. سرویسی که ما ارائه میدهیم 

   توضیحات : 

5. نحوه تشخیص نیازهای خود توسط پرسنل 

   توضیحات : 

6. تخمین صورت گرفته در مورد هزینه و زمان انجام کار 

   توضیحات : 

7. کمک و مساعدت صورت گرفته 

   توضیحات : 

8. پیگیری کارکنان و توجه شخصی ایشان 

   توضیحات : 

9. زمان انتظار قبل از پذیرش 

   توضیحات : 

10. سرعت تکمیلی مراحل کاری 

   توضیحات : 

11. اطلاعات داده شده به شما در خصوص هرگونه تاخیر پیش آمده 

   توضیحات : 

12. رضایت کلی از سرویسی که ما ارائه میدهیم 

   توضیحات : 

 

هرگونه نظر یا پیشنهادی جهت بهبود عملکرد ما دارید در این قسمت مرقوم فرمایید :

 

9+2:

 

سبد خرید
    سفارش شما

    جمع سبد : 0