7200000 2000000
مارک

اینترنال

نوع نمایش :
11 کالا
مقایسه

هارد اچ پی HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21

HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21

هارد اچ پی HPE 4TB 12G SAS 7.2K rpm LFF 765257-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
6500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21

HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21

هارد اچ پی HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 695510-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
6000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21

HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21

هارد اچ پی HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652766-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2600000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 2TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 765466-B21

HP 2TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 765466-B21

هارد اچ پی HP 2TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 765466-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2500000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652757-B21

HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652757-B21

هارد اچ پی HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652757-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2300000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 765464-B21

HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 765464-B21

هارد اچ پی HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF 765464-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
3000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF 652749-B21

HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF 652749-B21

هارد اچ پی HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF 652749-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2600000
0
مقایسه

هارد اچ پی HPE 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652753-B21

HPE 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652753-B21

هارد اچ پی HPE 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF 652753-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
2000000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF 791034-B21

HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF 791034-B21

هارد اچ پی HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF 791034-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
7200000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF 781518-B21

HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF 781518-B21

هارد اچ پی HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF 781518-B21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
4800000
0
مقایسه

هارد اچ پی HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF 718162-H21

HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF 718162-H21

هارد اچ پی HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF 718162-H21 ، راهکار ذخیره‌سازی مطمئنی برای فضاهای ذخیره‌سازی، استوریج‌ها و سرورهای ساخت این شرکت و یا سایر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات ذخیره‌سازی است.
4000000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ