مبدل آنالوگ ATA

نوع نمایش :
8 کالا
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT802  - Grandstream HT802
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT802

Grandstream HT802

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT802 برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT802 می باشد که دارای 2 پورت FXS می باشد.
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT704  - Grandstream HT704
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT704

Grandstream HT704

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT704 برای اتصال 4 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT704 می باشد که دارای 4 پورت FXS می باشد.
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT702  - Grandstream HT702
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT702

Grandstream HT702

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT702 برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT702 می باشد که دارای 2 پورت FXS می باشد.
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT701  - Grandstream HT701
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT701

Grandstream HT701

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT701 برای اتصال 1 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT701 می باشد که دارای 1 پورت FXS می باشد.
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT503  - Grandstream HT503
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT503

Grandstream HT503

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT503 برای اتصال 1 پایانه آنالوگ و یک خط تلفن آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT503 می باشد که دارای 1 پورت FXS و 1 پورت FXO می باشد.
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT502  - Grandstream HT502
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT502

Grandstream HT502

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT502 برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT502 می باشد که دارای 2 پورت FXS می باشد.
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT814  - Grandstream HT814
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT814

Grandstream HT814

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT814 برای اتصال 4 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT814 می باشد که دارای 4 پورت FXS می باشد.
مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT812  - Grandstream HT812
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مبدل آنالوگ گرنداستریم Grandstream HT812

Grandstream HT812

مبدل آنالوگ گرنداستریم HT812 برای اتصال 2 پایانه آنالوگ به شبکه ویپ(IP) پیشنهاد می گردد. مدل این مبدل HT812 می باشد که دارای 2 پورت FXS می باشد.
loading

در حال بازیابی ...

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ