106320000 0

کارت استریسک

نوع نمایش :
51 کالا
مقایسه

کارت آنالوگ 4 پورت Digium 1A4B00F

Digium 1A4B00F

استریسک کارت 4 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1A4B01F را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری ح
17580000
586
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما 4 پورت Sangoma A104De

Sangoma A104De

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزاری حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
74700000
2490
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101De

Sangoma A101De

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
21330000
711
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101e

Sangoma A101e

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
12240000
408
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101D

Sangoma A101D

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
18900000
630
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما تک پورت Sangoma A101De

Sangoma A101

استریسک کارت دیجیتال تک پورت سنگوما با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
12240000
408
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102De

Sangoma A102De

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
31140000
1038
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102e

Sangoma A102e

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
20250000
675
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102D

Sangoma A102D

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
31140000
1038
مقایسه

کارت دیجیتال سنگوما دو پورت Sangoma A102

Sangoma A102

استریسک کارت دیجیتال دو پورت سنگوما با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
20250000
675
مقایسه

کارت دیجیتال دیجیوم دو پورت Digium 1TE235BF

Digium 1TE235BF

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
62160000
2072
مقایسه

کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400PLF

Digium 1TDM2400PLF

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1TDM2400ELF را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری حذف
62100000
2070
مقایسه

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE132

Digium TE132

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
36000000
1200
مقایسه

کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400ELF

Digium 1TDM2400ELF

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
61500000
2050
مقایسه

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE134

Digium TE134

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
36000000
1200
مقایسه

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE133

Digium TE133

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
34500000
1150
مقایسه

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE131

Digium TE131

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
35400000
1180
مقایسه

کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400E

Digium AEX2400E

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
52500000
1750
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ