106320000 0

کارت استریسک

نوع نمایش :
51 کالا
مقایسه

کارت آنالوگ 4 پورت Digium 1A4B00F

Digium 1A4B00F

استریسک کارت 4 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1A4B01F را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری ح
17580000
586
مقایسه

کارت دیجیتال دیجیوم دو پورت Digium 1TE235BF

Digium 1TE235BF

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
62160000
2072
مقایسه

کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400PLF

Digium 1TDM2400PLF

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1TDM2400ELF را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری حذف
62100000
2070
مقایسه

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE132

Digium TE132

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
36000000
1200
مقایسه

کارت آنالوگ دیجیوم 24 پورت Digium 1TDM2400ELF

Digium 1TDM2400ELF

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
61500000
2050
مقایسه

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE134

Digium TE134

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
36000000
1200
مقایسه

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE133

Digium TE133

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
34500000
1150
مقایسه

کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم Digium TE131

Digium TE131

استریسک کارت دیجیتال تک پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
35400000
1180
مقایسه

کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400E

Digium AEX2400E

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
52500000
1750
مقایسه

کارت آنالوگ 24 پورت دیجیوم Digium AEX2400

Digium AEX2400

استریسک کارت 24 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر AEX2400E را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری
48900000
1630
مقایسه

کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE436F

Digium 1TE436F

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
90000000
3000
مقایسه

کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE436BF

Digium 1TE436BF

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت دیجیوم با گذرگاه PCI و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
101520000
3384
مقایسه

کارت دیجیتال چهار پورت دیجیوم Digium 1TE435F

Digium 1TE435F

استریسک کارت دیجیتال 4 پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
88830000
2961
مقایسه

کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم Digium 1TE236F

Digium 1TE236F

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
62250000
2075
مقایسه

کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم Digium 1TE236BF

Digium 1TE236BF

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI و ماژول سخت افزای حذف اکو مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
64500000
2150
مقایسه

کارت دیجیتال دیجیوم دو پورت Digium 1TE235F

Digium 1TE235F

استریسک کارت دیجیتال دو پورت دیجیوم با گذرگاه PCI-Express مناسب برای اتصال خطوط ایوان مخابراتی می باشد.
54390000
1813
مقایسه

کارت آنالوگ 8 پورت Digium 1A8B01F

Digium 1A8B01F

استریسک کارت 8 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI-Express که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
33000000
1100
مقایسه

کارت آنالوگ 8 پورت Digium 1A8A01F

Digium 1A8A01F

استریسک کارت 8 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
0
840
مقایسه

کارت آنالوگ 4 پورت Digium 1A4A01F

Digium 1A4A01F

استریسک کارت 4 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری می باشد.
18360000
612
مقایسه

کارت آنالوگ 4 پورت Digium 1A4A00F

Digium 1A4A00F

استریسک کارت 4 پورت دیجیوم بدون ماژول های FXO/FXS با گذرگاه PCI که دارای ماژول حذف اکوی سخت افزاری نمی باشد ولی می توانید این ماژول را به صورت جدا گانه سفارش دهید و یا پارت نامبر 1A4A01F را انتخاب نمائید که به صورت پیش فرض دارای ماژول سخت افزاری حذف اکو می باشد
17400000
580
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ