202000000 0

پردازنده

نوع نمایش :
79 کالا
مقایسه

پردازنده اینتل مدل Intel Xeon Processor E5-2680 v4

Intel Xeon Processor E5-2680 v4

پردازنده‌های اینتل E5-2600 v4 یکی از خانواده پردازنده‌های گروه Xeon شرکت اینتل هستند که از سال 2011 فرایند ساخت آن شروع شده و در سال 2016 به بازار عرضه شده‌اند.
8000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8270

HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8270

پردازنده ی اینتل مدل P05712-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
0
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8276

HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8276

پردازنده ی اینتل مدل P05714-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
185000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل مدل Intel Xeon Processor E5-2620 v4

Intel Xeon Processor E5-2620 v4

پردازنده‌های اینتل E5-2600 v4 یکی از خانواده پردازنده‌های گروه Xeon شرکت اینتل هستند که از سال 2011 فرایند ساخت آن شروع شده و در سال 2016 به بازار عرضه شده‌اند.
3350000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8280

Intel Xeon-Platinum 8280

پردازنده ی اینتل مدل P02679-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
202000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8268

HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8268

پردازنده ی اینتل مدل P05711-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
0
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8260

HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8260

پردازنده ی اینتل مدل P05708-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
154000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8256

HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8256

پردازنده ی اینتل مدل P05706-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
148000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8253

HPE DL580 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8253

پردازنده ی اینتل مدل P05705-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
145000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8280

HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8280

پردازنده ی اینتل مدل P02984-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
199000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8276

HPE DL560 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8276

پردازنده ی اینتل مدل P02958-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
180000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8270

HPE DL560 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8270

پردازنده ی اینتل مدل P02979-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
170000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8268

HPE DL560 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8268

پردازنده ی اینتل مدل P02985-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
164000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8260

HPE DL560 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8260

پردازنده ی اینتل مدل P02959-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
154000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8256

HPE DL560 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8256

پردازنده ی اینتل مدل P02976-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
148000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8253

HPE DL560 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8253

پردازنده ی اینتل مدل P03007-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
145000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8280

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8280

پردازنده ی اینتل مدل P02527-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
199000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8276

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8276

پردازنده ی اینتل مدل P02526-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
180000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8270

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8270

پردازنده ی اینتل مدل P02525-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
170000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8268

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8268

پردازنده ی اینتل مدل P02524-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
164000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8260

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8260

پردازنده ی اینتل مدل P02521-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
154000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8256

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8256

پردازنده ی اینتل مدل P02519-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
148000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل Intel Xeon-Platinum 8253

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Platinum 8253

پردازنده ی اینتل مدل P02518-B21 در نسل سوم پردازنده‌های Intel Xeon Scalable جزء پرچمداران صنعت پردازنده‌ها در بخش خود است.
145000000
0
مقایسه

پردازنده اینتل مدل Intel Xeon Processor E5-2698 v4

Intel Xeon Processor E5-2698 v4

پردازنده‌های اینتل E5-2600 v4 یکی از خانواده پردازنده‌های گروه Xeon شرکت اینتل هستند که از سال 2011 فرایند ساخت آن شروع شده و در سال 2016 به بازار عرضه شده‌اند.
16000000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ