سوئیچ سرعت 24 1G Base-T

نوع نمایش :
29 کالا
مقایسه

سوییچ WS-C3560X-24T-L

WS-C3560X-24T-L

سوییچ سیسکو WS-C3560X-24T-L از سری سوییچ های 3560 cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.
مقایسه

سوییچ WS-C3560X-24T-S

WS-C3560X-24T-S

سوییچ سیسکو WS-C3560X-24T-S از سری سوییچ های 3560 cisco catalyst می باشد که عملکرد شبکه های LAN شما را بهبود می بخشد.
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L

WS-2960X-24TS-L

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C2960X-24TS-L در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-L

WS-C3850-24T-L

سوئیچ سیسکوبهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-24T-L در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید. C3850-24T-L از سری سوئیچ های 3850 می باشد .
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-S

WS-C3850-24T-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-24T-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.

45000000
2500
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-24TD-L

WS-C2960X-24TD-L

سوئیچ سیسکو 2960X-24TD-L از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 2960-X می باشد
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24TD-I

WS-C2960XR-24TD-I

سوئیچ سیسکو 2960XR-24TD-I از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 2960-XR می باشد
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-24TS-I

WS-C2960XR-24TS-I

سوئیچ سیسکو 2960XR-24TS-I از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 2960-XR می باشد
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-E

WS-C3850-24T-E

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-24T-E در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
47000000
2166
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24T-S

WS-C3850-24T-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-24T-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
46000000
2200
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24T-4G-E

Cisco C9200L-24T-4G-E

برای بررسی مشخصات ، خرید و قیمت سوئیچ C9200L-24T-4G-E می توانید با کارشناسان فروشگاه نت استاک در تماس باشید.این سوئیچ از سوئیچ های سیسکو سری C9200L می باشد که دارای تنوع بسیار زیادی هستند و از آنها در ایجاد و کنترل کردن شبکه های LAN استفاده می شود.
66000000
1272
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24T-4G-A

Cisco-C9200L-24T-4G-A

برای بررسی مشخصات ، خرید و قیمت سوئیچ C9200L-24T-4G-A می توانید با کارشناسان فروشگاه نت استاک در تماس باشید.این سوئیچ از سوئیچ های سیسکو سری C9200L می باشد که دارای تنوع بسیار زیادی هستند و از آنها در ایجاد و کنترل کردن شبکه های LAN استفاده می شود.
68000000
808
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24T-4X-E

C9200L-24T-4X-E

برای بررسی مشخصات ، خرید و قیمت سوئیچ C9200L-24T-4X-E می توانید با کارشناسان فروشگاه نت استاک در تماس باشید.این سوئیچ از سوئیچ های سیسکو سری C9200L می باشد که دارای تنوع بسیار زیادی هستند و از آنها در ایجاد و کنترل کردن شبکه های LAN استفاده می شود.
87000000
1800
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24S-A

Cisco-C9300-24S-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300-24S-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
424000000
8526
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24T-A

Cisco-C9300-24T-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-24T-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
104400000
3480
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24T-E

Cisco C9300-24T-E

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-24T-E می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
175000000
2040
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24T-4X-A

Cisco C9200L-24T-4X-A

برای بررسی مشخصات ، خرید و قیمت سوئیچ C9200L-24T-4X-A می توانید با کارشناسان فروشگاه نت استاک در تماس باشید.این سوئیچ از سوئیچ های سیسکو سری C9200L می باشد که دارای تنوع بسیار زیادی هستند و از آنها در ایجاد و کنترل کردن شبکه های LAN استفاده می شود.
125000000
95000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-24T-4G-A

C9300L-24T-4G-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-24T-4G-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
175000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-24T-4G-E

C9300L-24T-4G-E

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-24T-4G-E می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
171000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-24T-4X-A

C9300L-24T-4X-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-24T-4X-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
250000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-24T-4X-E

C9300L-24T-4X-E

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-24T-4X-E می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
233000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-24T-4G-L

Cisco WS-C1000-24T-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
32000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-24T-4X-L

Cisco WS-C1000-24T-4X-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
58000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000FE-24T-4G-L

Cisco WS-C1000FE-24T-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
25000000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ