سوئیچ سرعت 48 1G Base-T PoE+

نوع نمایش :
30 کالا
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-S

WS-C3850-48P-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
75000000
2830
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48PF-L

WS-C3750X-48PF-L

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ 3750X-48PF-L در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48PF-S

WS-C3750X-48PF-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ 3750X-48PF-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48P-L

WS-C3750X-48P-L

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ 3750X-48P-L در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48P-S

WS-C3750X-48P-S

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ 3750X-48P-S در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPD-L

WS-C2960X-48FPD-L

سوئیچ سیسکو 2960X-48FPD-L از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 2960-X می باشد
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPS-L

WS-C2960X-48FPS-L

سوئیچ سیسکو 2960X-48FPS-L از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 2960-X می باشد
26000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-48LPD-L

WS-C2960X-48LPD-L

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C2960X-48LPD-L در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960X-48LPS-L

WS-C2960X-48LPS-L

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ WS-C2960X-48LPS-L در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48FPS-I

WS-C2960XR-48FPS-I

سوئیچ سیسکو 2960XR-48FPS-I از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 2960-XR می باشد
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPS-I

WS-C2960XR-48LPS-I

سوئیچ سیسکو 2960XR-48LPS-I از سری سوئیچ های Cisco Catalyst 2960-XR می باشد
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-E

WS-C3850-48F-E

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-Eاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-L

WS-C3850-48F-L

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-Lاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-S

WS-C3850-48F-S

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48F-Sاز سری سوئیچ های 3850 می باشد .
مقایسه

سوئیچ سیسکو WS-C3850-48P-L

WS-C3850-48P-L

بهترین شیوه برای خرید سوئیچ C3850-48P-L در ایران دریافت گارانتی از خریدار می باشد. فروشگاه نت استاک یکی از عرضه کنندگان انواع سوئیچ های سیسکو در ایران ، تمامی محصولات خود را با یکسال گارانتی عرضه می نماید.

مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48P-A

Cisco C9300-48P-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-48P-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
204000000
5752
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-48P-E

Cisco C9300-48P-E

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-48P-E می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
187000000
5179
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-48P-4X-A

C9300L-48P-4X-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-48P-4X-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
382000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-48P-4G-A

C9300L-48P-4G-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-48P-4G-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
249000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-48PF-4G-A

C9300L-48PF-4G-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-48PF-4G-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
380000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-48PF-4G-E

C9300L-48PF-4G-E

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-48PF-4G-E می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
359000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-48PF-4X-A

C9300L-48PF-4X-A

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-48PF-4X-A می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
420000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو C9300L-48PF-4X-E

C9300L-48PF-4X-E

سوئیچ‌های سیسکو 9300 یا به عبارت دقیقتر Cisco Catalyst 9300 Series یکی از خانواده سوئیچ‌های پرقدرت شرکت سیسکو است. در این جا به برررسی سوئیچ‌ C9300L-48PF-4X-E می پردازیم و مشخصات این سوئیچ و امکاناتی که در اختیار ما برای مدیریت مسیرها در شبکه قرار می‌دهد را بررسی می کنیم.
394500000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-48P-4G-L

Cisco WS-C1000-48P-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
70000000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ