سوئیچ آپلینک 1G SFP

نوع نمایش :
48 کالا
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TS-I

WS-C2960XR-48TS-I

سوئیچ سیسکو 2960XR-48TS-I از سری سوئیچ های Cisco® Catalyst® 2960-XR می باشد
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-48P-4G-A

Cisco-C9200L-48P-4G-A

برای بررسی مشخصات ، خرید و قیمت سوئیچ C9200L-48P-4G-A می توانید با کارشناسان فروشگاه نت استاک در تماس باشید.این سوئیچ از سوئیچ های سیسکو سری C9200L می باشد که دارای تنوع بسیار زیادی هستند و از آنها در ایجاد و کنترل کردن شبکه های LAN استفاده می شود.
180000000
2812
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24P-4G-A

Cisco C9200L-24P-4G-A

برای بررسی مشخصات ، خرید و قیمت سوئیچ C9200L-24P-4G-A می توانید با کارشناسان فروشگاه نت استاک در تماس باشید.این سوئیچ از سوئیچ های سیسکو سری C9200L می باشد که دارای تنوع بسیار زیادی هستند و از آنها در ایجاد و کنترل کردن شبکه های LAN استفاده می شود.
90000000
85000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو Cisco C9200L-24P-4G-E

Cisco C9200L-24P-4G-E

برای بررسی مشخصات ، خرید و قیمت سوئیچ C9200L-24P-4G-E می توانید با کارشناسان فروشگاه نت استاک در تماس باشید.این سوئیچ از سوئیچ های سیسکو سری C9200L می باشد که دارای تنوع بسیار زیادی هستند و از آنها در ایجاد و کنترل کردن شبکه های LAN استفاده می شود.
83000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-8FP-2G-L

Cisco WS-C1000-8FP-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
43000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-8FP-E-2G-L

Cisco WS-C1000-8FP-E-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
45000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-8P-2G-L

Cisco WS-C1000-8P-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
25000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-8P-E-2G-L

Cisco WS-C1000-8P-E-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
27000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-8T-2G-L

Cisco WS-C1000-8T-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
18000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-8T-E-2G-L

Cisco WS-C1000-8T-E-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
21000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-16FP-2G-L

Cisco WS-C1000-16FP-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
65000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-16P-2G-L

Cisco WS-C1000-16P-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
68000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-16P-E-2G-L

Cisco WS-C1000-16P-E-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
65000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-16T-2G-L

Cisco WS-C1000-16T-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
78500000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-16T-E-2G-L

Cisco WS-C1000-16T-E-2G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
30000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-24FP-4G-L

Cisco WS-C1000-24FP-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
93000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-24P-4G-L

Cisco WS-C1000-24P-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
79000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-24T-4G-L

Cisco WS-C1000-24T-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
32000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-48FP-4G-L

Cisco WS-C1000-48FP-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
115000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000-48T-4G-L

Cisco WS-C1000-48T-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
67500000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000FE-24P-4G-L

Cisco WS-C1000FE-24P-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
48000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000FE-24T-4G-L

Cisco WS-C1000FE-24T-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
25000000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000FE-48P-4G-L

Cisco WS-C1000FE-48P-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
96500000
0
مقایسه

سوئیچ سیسکو مدل Cisco WS-C1000FE-48T-4G-L

Cisco WS-C1000FE-48T-4G-L

یکی از محبوب ترین محصولات این شرکت سوئیچ های سری C1000 است که برای ایجاد یک شبکه پر سرعت و دقیق و حتی کنترل بهتر دوربین های مداربسته تحت شبکه مورد استفاده قرار می گیرند.
34000000
0
loading

در حال بازیابی ...

چت با کارشناسان در واتس آپ